Voor elkaar op Marken

Graag nodigen wij u uit om vrijwilliger te worden bij ‘Voor Elkaar op Marken’. Als vrijwilliger bent u van onschatbare waarde voor de Marker gemeenschap. En, naast dat u een ander helpt, zal het u een goed gevoel geven om iets voor een ander te mogen betekenen. Leven in een gemeenschap heeft ook als doel er voor elkaar te zijn! We hebben elkaar nodig! U kunt zich hiervoor aanmelden via de knop “Aanmeldformulier vrijwilligers" die u onderaan deze pagina vindt. Daar vindt u het aanmeldingsformulier met een opsomming van vrijwilligerstaken. U kunt daar uw aanbod en beschikbaarheid aangeven.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u juist hulp behoeft van vrijwilligers voor genoemde diensten. Het aanvraagformulier voor deze diensten vindt u ook via de knop “Aanvraaformulier voor hulp".

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u zich wenden tot onderstaande twee contactpersonen. Zij behartigen namens de werkgroep Zorg en Welzijn dit mooie initiatief. Het is ons voornemen om met de inzet van vrijwilligers te starten vanaf 1 mei 2018. Genoemde contactpersonen nemen naar aanleiding van uw aanmelding of aanvraag contact met u op om nadere afspraken te maken.

Iet ter Braack Westerstraat 19 tel. 603345 email: iet.terbraack@ziggo.nl
Aaltje Zeeman Noorderwerfstraat 2 tel. 601944 email: aaltjezeeman@ziggo.nl