Laatste Nieuws

WelzijnWonenPlus is op zoek naar nieuwe vrijwilligers

WelzijnWonenPlus is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

 

Voor het vriendschappelijk huisbezoek hebben we een aantal vrijwilligers. Echter neemt de vraag voor deze dienst flink toe.

Redenen zijn eenzaamheid, dementie, overbelaste mantelzorgers etc.  Wij kunnen de vraag niet aan waardoor

Lees meer:

Nieuwsbrief december 2023

Beste inwoners,

2023 ligt bijna achter ons en het is tijd om terug te blikken. Ook voor de Eilandraad en haar werkgroepen is het moment daar om de balans op te maken.

Een greep uit de successen van dit jaar omvat onder andere: nóg intensievere en verbeterde communicatie met de Gemeente Waterland,

Lees meer:

Vervolg handhavingsverzoek ILT over ontwerp dijkversterking Marken

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Eilandraad op 29 augustus 2023 een handhavingsverzoek bij de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) ingediend. Dit is gedaan om onomkeerbare processen bij het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking Marken te voorkomen. Het ontwerp van de

Lees meer:

Uitnodiging bezoek J O O D S M U S E U M

Voor elkaar op Marken, nodigt u bij deze uit voor een bezoek aan het 

Joods Museum op maandag 15 januari 2024.

Het programma zal er als volgt uit zien:

Vertrek tussen 8.45 uur en 9.15 uur bij de touringcarparkeerplaats nabij de centrale parkeerplaats. Aankomst in het

Lees meer:

Excursie weidevogels en watervogels (wintergasten)

In navolging van de informatieavond water- en weidevogels op Marken op 11 september jongstleden en zoals ook aangekondigd op de openbare vergadering van de Eilandraad op 1 november, organiseert de werkgroep Natuur en Milieu een excursie om watervogels in het wild te gaan zien. De echte weidevogels

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188