Laatste Nieuws

Tragisch ongeval

Tragisch ongeval

 25 juli 2020


Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het bericht van het overlijden van een jonge inwoonster van Marken, bij een tragische gebeurtenis op de Waterlandse zeedijk vanmorgen vroeg.

Een eerder als vermist opgegeven, 14- jarig meisje uit Marken is hier om het leven gekomen,

Lees meer:

Evaluatie samenwerking zorgappartementen Patmoskerk

Evaluatie samenwerking zorgappartementen Patmoskerk

Zoals in het bericht ‘Voorlopig geen zorgappartementen op Marken’ op deze website staat aangegeven, heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken (PGM) de gesprekken met de Eilandraad en zorgpartij Buurtzorg beëindigd. PGM heeft één en ander toegelicht in de Kerkbode van 18 juli 2020. Deze

Lees meer:

Voorlopig geen zorgappartementen op Marken

Voorlopig geen zorgappartementen op Marken

Ruim vijf jaar geleden is de Visie voor Marken op de Toekomst door de Eilandraad gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de visie op ouderen en medische zorg. Daarin staat de volgende hoofddoelstelling:

Een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar

Lees meer:

Eilandraad maakt kennis met burgemeester Heldoorn

Eilandraad maakt kennis met burgemeester Heldoorn

In een informele setting hebben de bestuursleden van de Eilandraad 8 juli j.l. kennis gemaakt met de waarnemend burgemeester van Waterland, de heer Sicko Heldoorn. De ontmoeting vond plaats in dorpshuis Het Trefpunt.

Tijdens een gezellig koffieuurtje werd er kennis gemaakt en passeerden diverse

Lees meer:

Openbare Vergadering Presentatie 7 juli 2020

Openbare Vergadering  Presentatie 7 juli 2020

“Houden we een openbare vergadering tijdens corona tijd of niet?”
Over dit vraagstuk hebben wij ons vanaf maart dit jaar gebogen.

Gaan we de werkgroepen filmpjes laten aanleveren, monteren en uitzenden via kerk TV? Of gaan we het opschorten?
Elke keer als wij hiervoor een “plan de campagne” hadden

Lees meer:

Werkzaamheden Aannemingsmaatschappij Van Gelder in Landelijk Noord

Werkzaamheden Aannemingsmaatschappij Van Gelder in Landelijk Noord

In opdracht van de Gemeente Amsterdam voert Van Gelder de komende 5 jaar een veelvoud aan werkzaamheden uit in het gebied Landelijk Noord. Deze werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit algemeen onderhoud aan het wegennet, herstraten,
asfaltreparaties en opnieuw asfalteren . Tot begin

Lees meer:

Bouw nieuw gemaal Monnickendam

Bouw nieuw gemaal Monnickendam

In de komende jaren staan er in de omgeving een aantal grote projecten op de planning waarvan we op Marken zeker wat gaan merken. Eén van deze projecten is de bouw van het nieuwe gemaal de Poel langs de Waterlandse Zeedijk bij Monnickendam. De planning van HHNK is om vanaf september 2020 te starten

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juli 2020

Nieuwsbrief Eilandraad Marken juli 2020

 Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
OPENBARE VERGADERING
op dinsdag 7 juli 2020
Locatie: Het Trefpunt
Aanvang: 20.00 uur

Het afgelopen half jaar verliep vanwege het coronavirus anders dan wij verwacht hadden. De wereld leek even stil te staan. Toch heeft de Eilandraad niet stil

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188