Laatste Nieuws

Gemeente Waterland sluit met Pasen toegangswegen voor motoren en parkeerterreinen af

Gemeente Waterland sluit met Pasen toegangswegen voor motoren en parkeerterreinen af

Op verzoek van de gemeente Waterland heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een aanwijzingsbesluit ( zie PDF onderaan dit bericht ) genomen om dit paasweekend sommige toegangswegen van Waterland af te sluiten voor motoren.

Deze

Lees meer:

Marken weer een ’eiland’ met Pasen: verboden voor wielrenners, motorrijders, wandelaars en toeristen

Marken weer een ’eiland’ met Pasen: verboden voor wielrenners, motorrijders, wandelaars en toeristen

Noordhollands Dagblad 09-04-2020

De Eilandraad Marken heeft in overleg met gemeente Waterland besloten om Marken en het parkeerterrein op Hemmeland Monnickendam af te sluiten. Vanaf donderdagmiddag 12 uur is alleen bestemmingsverkeer toegestaan. Voorzitter Cees van Altena ziet geen andere

Lees meer:

Maatregelen Bereikbaarheid Marken i.v.m. Corona

Maatregelen Bereikbaarheid Marken i.v.m. Corona

Eén van de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ondanks de aangekondigde maatregelen is Marken nog steeds in trek bij toeristen. Op initiatief van de Eilandraad zijn verschillende acties ingezet, om de mogelijke toestroom van

Lees meer:

Markers en het coronavirus

Markers en het coronavirus

De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot met dinsdag 28 april 2020.

Voor iedereen nog een keer alles op een rijtje:

  • Bij alles wat u doet geldt de belangrijkste regel: Houd 1½ meter afstand;
  • Blijf en werk zoveel mogelijk thuis;
  • Als u

Lees meer:

Stikstof en kuifeenden geen probleem meer voor dijkversterking Marken

Stikstof en kuifeenden geen probleem meer voor dijkversterking Marken

De Eilandraad heeft een brief ( zie PDF hier onder ) van Rijkswaterstaat ontvangen waaruit blijkt dat het stikstof- en natuurbeleid de voortgang van de dijkversterking Marken niet meer in de weg staan. Eind 2019 was dat nog wel het geval. Daardoor kon onder meer het projectplan Waterwet

Lees meer:

Noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Noodverordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Noodverordening van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, d.d. 26 maart 2020)

Deze verordening is van

Lees meer:

Afsluiting fietswandelpad Uitdammerdijk

Afsluiting fietswandelpad Uitdammerdijk

ALLIANTIE MARKERMEERDIJKEN 2-4-2020

Op woensdag 6 mei 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. Vanaf dat moment sluiten we het fiets- en wandelpad op de kruin van de dijk af voor gebruikers. Met deze

Lees meer:

Waterland bekijkt behoefte aan extra laadpalen auto’s

Waterland bekijkt behoefte aan extra laadpalen auto’s

Noordhollands Dagblad 02-04-2020

Drie studenten ingehuurd voor onderzoek

De gemeente Waterland laat op dit moment onderzoek doen naar diverse problemen op het gebied van verkeer en parkeren. Onderdeel van het onderzoek is een enquête naar de behoefte van extra laadpalen voor elektrische auto’s.

Drie

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188