Laatste Nieuws

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (Zorg & Welzijn)

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (Zorg & Welzijn)

Beste inwoners van Marken,
Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van die vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Toerisme)

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Toerisme)

Beste inwoners van Marken,
Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van de vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer

Lees meer:

Winterrooster Groencontainer

Winterrooster Groencontainer

Vanaf december geldt weer het winterrooster voor de Groencontainer.

De openingsdagen zijn:

  • December 2019:                14 december
  • Januari 2020:    

Lees meer:

Nieuwsbrief EILANDRAAD MARKEN (werkgroep Wonen)

Nieuwsbrief EILANDRAAD MARKEN (werkgroep Wonen)

Beste inwoners van Marken,

Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van de vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer

Lees meer:

Vacature bestuurslid Communicatie

Vacature bestuurslid Communicatie

Ben jij een communicatiedeskundige?

      Kent social media voor jou geen geheimen?

           Weet jij de leeftijdscategorie tussen de 20 en de 40 jaar te bereiken
            en te boeien?

         

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Dijkversterking)

Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Dijkversterking)

Beste inwoners van Marken,
Zoals bekend is er twee keer per jaar een Openbare Vergadering van de Eilandraad. Daarbij zien wij meestal 60 tot 100 dezelfde personen, en dan vooral ouder dan 50 jaar. Naast informeren, is het op die avonden vooral belangrijk om te peilen wat er leeft en hoe

Lees meer:

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Opnieuw uitstel afsluiting Uitdammerdijk

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad d.d. 18 november jl. heeft Bas van de Heuvel, omgevingsmanager van de Alliantie Markermeerdijken, de werkzaamheden aan de dijk tussen Uitdam en Durgerdam toegelicht. In bijgaand filmpje wordt helder uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden. Deze

Lees meer:

Werkzaamheden Beschoeiing Noorderwerfstraat

Werkzaamheden Beschoeiing Noorderwerfstraat

Vanaf maandag 11 november a.s. starten er werkzaamheden aan de beschoeiing bij de Noorderwerfstraat ter hoogte van nr. 23 t/m 30.
De werkzaamheden zijn gepland van maandag 11 t/m 15 november a.s. Er zal gewerkt worden van 07:00 uur tot 16:00 uur. 

Alle materialen worden aangevoerd via de

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188