Laatste Nieuws

Rijkswaterstaat start aanbesteding Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat versterkt de West- en Zuidkade van de dijk van het (schier)eiland Marken, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Via een concurrentiegerichte dialoog light wordt dit werk als Design & Construct-contract (D&C) aanbesteed.

Het project is een ‘show case’ voor de

Lees meer:

Afkoppelen van de regenwaterafvoer

Afkoppelen van de regenwaterafvoer

Recent heeft er een oproep van de Gemeente Waterland in de locale media gestaan met betrekking op het afkoppelen van de regenwaterafvoer op het riool. Wij hebben navraag gedaan bij de gemeente.
Het blijkt dat deze oproep niet van toepassing is op gebieden met gemengde riolering, maar alleen op bij de

Lees meer:

Eilandraad, werkgroep Wonen

Eilandraad, werkgroep Wonen

Naar aanleiding van de wens van de Eilandraad om in kaart te brengen waar de verschillende werkgroepen op dit moment staan heeft Martijn Visser contact gezocht met hen. Met Aris Uithuisje en Jaap Visser van de werkgroep Wonen heeft een gesprek plaatsgevonden in Het Trefpunt. De werkgroep vergadert

Lees meer:

Dijkversterking Marken definitief naar Uitvoeringsfase

Dijkversterking Marken definitief naar Uitvoeringsfase

De mogelijkheid voor het indienen van beroep bij de Raad van State tegen het Projectplan Dijkversterking Marken is alweer een tijdje verstreken. Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven dat er op het plan slechts één zo een beroep is ingediend. Zie "Mijlpaal dijkversterking Marken". Dit beroep gaat

Lees meer:

Overlast op Marken, kun jij het vinden?

Overlast op Marken, kun jij het vinden?

Aan de jeugd van Marken,

Als jij wel eens een rondje over Marken loopt, langs de Kerkbuurt, de buurten, de werven of door de Minneweg. Zie je dan wel eens iets wat overlast veroorzaakt of iets wat anders kan en heb jij daar de oplossing voor? Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vandalisme of

Lees meer:

Afsluiting Uitdammerdijk

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Uitdammerdijk afgesloten voor de versterkingswerkzaamheden van de Alliantie Markermeerdijken. Deze afsluiting duurt 2,5 jaar. Doorgaand verkeer wordt dan ook omgeleid over de Provincialewegen N518 en N247.

Lees meer:

Werkzaamheden aan de Durgerdammergouw

Werkzaamheden aan de Durgerdammergouw

Planning

De werkzaamheden starten op dinsdag 18 augustus 2020 en zijn naar verwachting klaar op 2 oktober 2020. De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog wijzigen.

Bereikbaarheid

Doorgaand verkeer is tijdens de werkzaamheden tussen de Dorpsweg Ransdorp en de Durgerdammerdijk /

Lees meer:

Verzoek om terughoudendheid media-aandacht Marken

Verzoek om terughoudendheid media-aandacht Marken

27 juli 2020


Afgelopen zaterdagochtend is een 14-jarig Marker meisje op tragische wijze om het leven gekomen op de Zeedijk in Waterland. De gemeente Waterland leeft mee met de familie, vrienden en de Marker gemeenschap en wenst hen veel kracht met het verwerken van dit immense verlies.

Dit weekend

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188