Laatste Nieuws

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Beste inwoners van Marken,

Twee jaar geleden had ik, bij mijn aantreden als voorzitter van de Eilandraad, één doel voor ogen: het realiseren van woningbouw op Marken. De Eilandraad is in 2001 opgericht om juist dit doel te bewerkstelligen. Sinds de oprichting is op Marken zeker sprake geweest van

Lees meer:

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Beste inwoners van Marken,

Twee jaar geleden had ik, bij mijn aantreden als voorzitter van de Eilandraad, één doel voor ogen: het realiseren van woningbouw op Marken. De Eilandraad is in 2001 opgericht om juist dit doel te bewerkstelligen. Sinds de oprichting is op Marken zeker sprake geweest van

Lees meer:

Uitkomst enquête windmolens Nes en verbindingsdijk

Uitkomst enquête windmolens Nes en verbindingsdijk

Geachte dames en heren,

Via onderstaande documenten informeren wij u over de uitkomsten van de enquête onder de inwoners van Marken betreffende mogelijke plannen voor het plaatsen van windmolens in de Nes en langs de verbindingsdijk. Hoewel er al een beslissing is genomen in het RESO 1 vraagstuk en

Lees meer:

Enquête kinderopvang op Marken

Enquête kinderopvang op Marken

Op Marken zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kinderopvang op Marken in het gebouw van 'De Rietlanden'.

Elke bewoner van Marken heeft een enquête in de brievenbus ontvangen met daarin een aantal vragen over kinderopvang. U kunt de enquête met de hand invullen of gebruik maken

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 3/06/2021)

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 3/06/2021)

Beste inwoners van Marken,

Volgende week is het weer zover.
De Openbare Vergadering van de Eilandraad.
8 Juni 2021 20.00 uur

Ook deze keer kan vanwege de nog geldende Corona maatregelen, onze openbare vergadering helaas niet op de gebruikelijke wijze in het Trefpunt plaatsvinden.
De gehele vergadering

Lees meer:

Enquête Uitbreiding windmolens de Nes

Enquête Uitbreiding windmolens de Nes

Beste inwoners van Marken,

Uw mening doet ertoe!

De gemeente Waterland heeft de Nes (en omgeving, waaronder de dijk naar Marken) aangewezen als zoekgebied voor windenergie. Vanwege de grote impact op de regio en in het bijzonder op Marken wil de Eilandraad uw mening horen via deze enquête. Ons

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 19/05/2021)

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 19/05/2021)

Beste inwoners van Marken,

Op dinsdag 8 juni aanstaande om 20.00 uur is de openbare vergadering van de Eilandraad. Door de huidige coronasituatie is de vergadering digitaal te volgen. U zult die avond alles te weten komen over actuele onderwerpen over en rondom Marken. Een belangrijk agendapunt is

Lees meer:

Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken

Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat (RWS) is op zoek naar een geschikte aannemer die de dijkversterking van de West- en Zuidkade binnen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan gaan uitvoeren. Naast hun prijs moeten aannemers daarom ook ontwerp- en uitvoeringsplannen indienen. Zo kunnen ze aantonen dat ze het werk binnen

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188