Laatste Nieuws

Vervangen houten brug Minnebuurt

Uit onderzoek is gebleken dat de houten brug ter hoogte van de Flevostraat en IJsselmeerweg aan
vervanging toe is. De werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad heeft eerder aangegeven dat de
brug zou worden vervangen. Rijkswaterstaat heeft hiertoe in eerdere jaren al besloten. Ook vanuit
de Jeugdraad

Lees meer:

Nieuwsbrief Ontwikkeling Marken HSB Volendam

Nieuwsbrief Ontwikkeling Marken HSB Volendam

Herontwikkeling gedeelte sportvelden SV Marken

Creatief, duurzaam, betaalbaar en voor elke doelgroep. Dit zijn onze gezamenlijke ambities bij de herontwikkeling van een gedeelte van de sportvelden van SV Marken. Onze missie is om een plan te ontwikkelen welke aansluit op de oelstelling van

Lees meer:

Dijkversterking Marken in vogelvlucht

Dijkversterking Marken in vogelvlucht

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 24 november 2020 is verleden, heden en toekomst van de dijkversterking Marken toegelicht. In bijgaand document kunt u lezen wat er sinds 2007 vanuit de Eilandraad is gedaan, wat er de komende jaren nog moet worden gedaan en hoe de dijkversterking

Lees meer:

Tussenstand Zorgplan Marken

Tussenstand Zorgplan Marken

Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 24 november 2020 is de tussenstand van het Zorgplan Marken toegelicht. U kunt in bijgaand document lezen wat aan de orde is geweest. Ook kunt u de gegeven presentatie in bijgaand filmpje terugzien. Daarin wordt toegelicht hoe het staat met de

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad Marken november 2020

Nieuwsbrief Eilandraad Marken november 2020

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
DIGITALE OPENBARE VERGADERING
op dinsdag 24 november 2020


Aanvang: 20.00 uur

Dankzij technische ondersteuning van de Marker Evenementen Stichting is het mogelijk om onze openbare vergadering volledig digitaal te laten plaatsvinden. Hier zijn wij

Lees meer:

Nieuws uit de werkgroep Openbaar Vervoer OV

Nieuws uit de werkgroep Openbaar Vervoer OV

De covid-19 pandemie raakt ons allemaal. We werken momenteel veelal thuis en dientengevolge reizen we dus flink minder. Dit heeft ook invloed op het openbaar vervoer. De bussen van en naar Marken zijn veel leger dan normaliter het geval zou zijn. Dit heeft tot gevolg dat de kosten niet

Lees meer:

CORONA en MARKEN

CORONA en MARKEN

Beste inwoners: Iedereen is ervan overtuigd dat we op Marken ons uiterste best doen om corona-besmettingen te voorkomen. Horeca dicht, Trefpunt dicht, geen trainingen bij de SV Marken, opschorting van de repetities bij muziekvereniging Juliana en toeristen komen er al lange tijd niet meer.
Toch

Lees meer:

Jongerenwoningen Hoogkamplaan

Sinds 6 oktober 2013 worden de voormalige senioren woningen aan de Hoogkamplaan via Woonzorg Nederland tijdelijk verhuurd aan jongeren van Marken tot de leeftijd van 28 jaar.

Voorgeschiedenis

De woningen werden tussen 2013 en 2020 verhuurd op basis van de Leegstandwet (5 jaar met een maximale

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188