Laatste Nieuws

Koopwoningen voor jongeren op plek van café Flying Sailer

Koopwoningen voor jongeren op plek van café Flying Sailer

Noordhollands Dagblad 24-06-2020

Bouw meer sociale koopwoningen op Marken. Daarmee is de kans groter dat jonge inwoners van Marken op het eiland kunnen blijven wonen.

Dat pleidooi hield de Eilandraad Marken een paar maanden geleden. De Eilandraad wordt op zijn wenken bediend. Op de plek van

Lees meer:

BOUWEN VOOR EEN LEEFBAAR MARKEN

BOUWEN VOOR EEN LEEFBAAR MARKEN

  

De Eilandraad maakt zich al jaren sterk voor de leefbaarheid op Marken. Dat doen we op verschillende manieren en met betrekking tot diverse onderwerpen.


De afgelopen jaren hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de plannen voor nieuwbouw op Marken. We hebben daarbij aangegeven

Lees meer:

Eilandraad wordt als belanghebbende betrokken bij uitvoering dijkversterking Marken

De Eilandraad is sinds 2007 via Rijkswaterstaat (RWS) betrokken bij het ontwerp van de dijkversterking Marken. Vanaf 2012 is daar zelfs een aparte werkgroep Dijkversterking voor opgericht die mee heeft gedaan aan het ontwerpproces. Het belangrijkste resultaat van die bijdrage is dat er nu voldoende

Lees meer:

Projectplan Dijkversterking Marken vanaf 28 mei ter inzage

Projectplan Dijkversterking Marken vanaf 28 mei ter inzage

Op 12 mei 2020 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland het projectplan Waterwet Dijkversterking Marken goedgekeurd. Dit is een zeer belangrijke stap in het lange proces rond de dijkversterking Marken. Dit projectplan wordt van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage gelegd. Alleen

Lees meer:

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland

Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland

Beste dorpsraden en eilandraad,

Hierbij sturen we u het persbericht van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit. Vanmiddag ook te vinden op de website van Zaanstreek Waterland.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog dat met ingang van 11 mei de

Lees meer:

Nieuwsbrief 7 mei 2020

Nieuwsbrief 7 mei 2020

De maatregelen vanuit de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn verlengd tot met 19 mei 2020 met aanpassingen voor jongeren in bepaalde leeftijdscategorieën. Hoewel we langzamerhand snakken naar iets meer mogelijkheden zijn veel restricties nog steeds van kracht met als

Lees meer:

Start werkzaamheden loswal

Start werkzaamheden loswal

Op maandag 8 juni 2020 start de Alliantie Markermeerdijken met de aanleg van een loswal in module 13, De Nes en Opperwoud. We leggen de loswal aan ten zuiden van Europarcs. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en wat u daar van merkt.

Wat gaat er gebeuren?
De loswal is één

Lees meer:

Werkzaamheden aan de Liergouw

Werkzaamheden aan de Liergouw

In december zijn de werkzaamheden aan de Liergouw afgerond tussen de Ring A10 en Ransdorp. In de eerste vier maanden van het gebruik is echter gebleken dat de nieuwe inrichting van de weg op een aantal plekken niet aansluit op wat het verkeer aan ruimte nodig heeft. Binnenkort knappen wij deze

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188