Laatste Nieuws

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 19/05/2021)

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 19/05/2021)

Beste inwoners van Marken,

Op dinsdag 8 juni aanstaande om 20.00 uur is de openbare vergadering van de Eilandraad. Door de huidige coronasituatie is de vergadering digitaal te volgen. U zult die avond alles te weten komen over actuele onderwerpen over en rondom Marken. Een belangrijk agendapunt is

Lees meer:

Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken

Eilandraad informeert aannemers dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat (RWS) is op zoek naar een geschikte aannemer die de dijkversterking van de West- en Zuidkade binnen de beste prijs-kwaliteitverhouding kan gaan uitvoeren. Naast hun prijs moeten aannemers daarom ook ontwerp- en uitvoeringsplannen indienen. Zo kunnen ze aantonen dat ze het werk binnen

Lees meer:

Verzoek financiële bijdrage Eilandraad

Verzoek financiële bijdrage Eilandraad

De Eilandraad vraagt na een aantal jaren wederom om een financiële bijdrage vanuit de Marker bevolking om haar activiteiten voort te zetten. In dit artikel leest u alles over hoe u een donatie kunt doen.

De Eilandraad leeft en is groter dan ooit. Wij zijn uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner

Lees meer:

Inlegvel Eilandraad 20 jaar (maart 2021)

Beste inwoners van Marken,

De Eilandraad bestaat deze jaargang 20 jaar. Dit willen wij als bestuur van de Eilandraad, ondanks de grote impact van het coronavirus, niet onopgemerkt laten. Enerzijds vanwege het harde werk van alle vrijwilligers die voor de Eilandraad actief zijn of zijn geweest.

Lees meer:

Inlegvel Eilandraad d.d. 04/03/2021

Beste inwoners van Marken,


Wat betreft de coronasituatie zijn er vorderingen: steeds meer mensen worden gevaccineerd, de temperatuur gaat omhoog en de discipline bij de bevolking om zich aan de coronaregels te houden is redelijk te noemen. Toch blijven er ook mensen die zich niet aan de avondklok

Lees meer:

Werkgroep Natuur & Milieu maakt broedplaatsen visdiefjes

Werkgroep Natuur & Milieu maakt broedplaatsen visdiefjes

De Eilandraad heeft een eigen werkgroep Natuur en Milieu die zeer actief is voor de prachtige natuur op Marken. Onder andere het stimuleren van de unieke vogelpopulatie op het schiereiland is een belangrijk doel voor de werkgroep. In dit geval gaat het om visdiefjes. In het afgelopen weekend is

Lees meer:

Inschrijving voor senioren aan de Buurterstraat 2 is gestart

Beste inwoners van Marken, Middels dit schrijven wil de Eilandraad u informeren over het feit dat de inschrijving voor 8 huurappartementen voor senioren aan de Buurterstraat 2 op Marken is gestart. Onderstaande informatie hebben wij ontvangen van MPO BV uit Amsterdam:

Download hier de PDF

Lees meer:

Bouwproject bij SV Marken: laat van jullie horen!

Het traject rondom het bouwproject nabij de voetbalvelden van SV Marken gaat een beslissende fase in. Dit project is van zeer groot belang voor alle Marker jeugd die graag op Marken willen (blijven) wonen of willen terugkeren. Bekijk alle informatie over dit project via de volgende link: www.ontwikkeling-marken.nl

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188