Laatste Nieuws

Informatiemarkt Rijkswaterstaat over dijkversterking Marken

Informatiemarkt Rijkswaterstaat over dijkversterking Marken

In de komende maanden gaat er veel gebeuren bij de dijkversterking rondom Marken. Rijkswaterstaat laat de inwoners van Marken middels een informatiemarkt alles over dit project weten. Inwoners kunnen alle mogelijke vragen die zij hebben ook stellen. In deze nieuwsbrief van de Eilandraad zijn

Lees meer:

Laatste nieuwsbrief Eilandraad in 2022

Laatste nieuwsbrief Eilandraad in 2022

2022 is in rap tempo voorbij aan het vliegen. De Stichting Eilandraad Marken heeft bepaald niet stil gezeten. Belangrijk nieuws rondom 'Voor elkaar op Marken' en het toerisme zijn onder andere onderwerpen die de 'jaarafsluitende' nieuwsbrief vullen. Uiteraard mag ook het slotwoord namens het bestuur

Lees meer:

Nieuwe Markers welkom geheten!

Nieuwe Markers welkom geheten!

Zaterdag 26 Npvember organiseerden we als Stichting Eilandraad Marken een welkomsborrel voor de nieuwe Markers. Nieuwe inwoners kregen hierbij hun, welbekende, welkomstasje.

Eerder verspreidde de Eilandraad de tasjes altijd huis aan huis. Omdat, mede door het corona

Lees meer:

Eilandraad op zoek naar zienswijze Marker inwoners aangaande bouwlocatie

Eilandraad op zoek naar zienswijze Marker inwoners aangaande bouwlocatie

De woningnood in Nederland is een actueel thema en dit raakt ook Marken al jarenlang. In deze nieuwsbrief het verzoek tot het indienen van individuele zienswijzen van Marker inwoners aangaande bouwlocatie 'de loods'. U kunt in dit artikel alle relevante informatie omtrent dit onderwerp vinden.

Bekijk

Lees meer:

Nieuwsbrief najaar 2022 vanuit Stichting Eilandraad Marken

Nieuwsbrief najaar 2022 vanuit Stichting Eilandraad Marken

In deze nieuwsbrief neemt de Eilandraad u mee in enkele belangrijke onderwerpen en mededelingen richting het najaar van 2022. Hier wordt onder andere uw aandacht gevraagd voor het invullen van twee korte enquêtes. Ook de laatste openbare vergadering van 2022 komt aan de orde.

Beste inwoners van

Lees meer:

Werkzaamheden groen op de begraafplaats Marken

Werkzaamheden groen op de begraafplaats Marken

Vanaf 22/09/2022 zal er weer gewerkt gaan worden door de groenmedewerkers van de Gemeente Waterland aan de begraafplaats.

De heggen zullen weer netjes worden gemaakt, waar nodig bij of aangeplant en de zaailingen die zijn gaan groeien, zullen worden verwijderd net als de zware overhangende takken.

Wist

Lees meer:

Gemeente Waterland en de acht kernraden ondertekenen intentieovereenkomst

Gemeente Waterland en de acht kernraden ondertekenen intentieovereenkomst

Op 12 september hebben gemeente Waterland en de acht Waterlandse kernraden samen een intentieovereenkomst ondertekend om hun samenwerking te versterken.

Burgemeester Marian van der Weele heeft de overeenkomst namens gemeente Waterland ondertekend en per kernraad was een afvaardiging

Lees meer:

Uitnodiging openbare vergadering dinsdag 31 mei 2022

Uitnodiging openbare vergadering dinsdag 31 mei 2022

Hierbij nodigen wij je uit tot het bijwonen van onze openbare vergadering.

Wanneer: dinsdag 31 mei 2022
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Het Trefpunt

Graag praten wij je bij over de nieuwste ontwikkelingen bij verschillende werkgroepen. Hierin staan de volgende vragen centraal:

  • Wat heeft de Eilandraad

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188