Laatste Nieuws

Verslag inwonersbijeenkomst werkgroep Dijkversterking

Zoals u weet, en ook telkens door de werkgroep Dijkversterking is medegedeeld, loopt er sinds ruim een jaar een discussie tussen de werkgroep en Rijkswaterstaat over het uiteindelijke dijkontwerp en een aantal daaraan gekoppelde aspecten zoals hoogte, ligging en bekleding. Waar de werkgroep in

Lees meer:

AANKONDIGING INWONERSBIJEENKOMST WERKGROEP DIJKVERSTERKING 28 SEPTEMBER 2023 20.00 uur TREFPUNT MARKEN

AANKONDIGING INWONERSBIJEENKOMST WERKGROEP DIJKVERSTERKING 28 SEPTEMBER 2023 20.00 uur TREFPUNT MARKEN


Beste inwoners van Marken,


Zoals u weet, en ook telkens door de werkgroep Dijkversterking is medegedeeld, loopt er sinds ruim een jaar een discussie tussen de werkgroep en Rijkswaterstaat over het

Lees meer:

Laatste nieuwsbrief Eilandraad vóór de vakantieperiode

Laatste nieuwsbrief Eilandraad vóór de vakantieperiode

Met de vakanties voor de deur geeft de Stichting Eilandraad Marken een update over de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor onze 'Morenkop', de stand van zaken rondom Toerisme initiatieven en updates vanuit zowel de Jeugdraad als Zorg en Welzijn. Fijne vakantie gewenst

Lees meer:

Touringcarchauffeurs/gidsen veelal onwetend van toeristische regels op Marken

Touringcarchauffeurs/gidsen veelal onwetend van toeristische regels op Marken

Het ‘Convenant Toerisme Marken’ is op maandag 21 maart 2022 ondertekend door een aantal partijen die toeristen naar Marken brengen. Ruim een jaar later, 19 juni 2023, werd een informatiebrochure geïntroduceerd. De vraag is of chauffeurs/gidsen hier ook kennis van hebben kunnen nemen. De

Lees meer:

Aanleg- en opslagvoorziening bij de Minnebuurt

Aanleg- en opslagvoorziening bij de Minnebuurt

In vele nieuwsberichten over de Dijkversterking zijn de zogenoemde 'meekoppelkansen' benoemd. Één van deze projecten is de aanleg- en opslagvoorziening voor kleine bootjes bij de Minneweg. Heeft u daar een bootje liggen of heeft u interesse dat te gaan doen? Lees dan snel verder in de laatste editie

Lees meer:

Geslaagde openbare vergadering

Geslaagde openbare vergadering

Geslaagde openbare vergadering.

Afgelopen 15 Mei werd de twee jaarlijkse openbare vergadering gehouden. De opkomst was goed, diverse raadsleden waren aanwezig en de mogelijkheid om live mee te kijken was deze keer voor het eerst via YouTube. Deze werd 75x bekeken. Terugkijken van de vergadering is

Lees meer:

Onderzoek parkeersituatie op Marken en in Monnickendam

Onderzoek parkeersituatie op Marken en in Monnickendam

Doel van het onderzoek: het krijgen van inzicht in de actuele parkeersituatie in Monnickendam en op Marken.

Het gehele rapport kunt u hier raadplegen: 
https://waterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a8665e44-19d8-45c6-ab22-6f07f43edcdb

T.a.v. de meetmomenten en uitkomsten van het

Lees meer:

Presentatie regels omtrent Toerisme door de Eilandraad

Presentatie regels omtrent Toerisme door de Eilandraad

Dinsdag 7 maart presenteerde de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) de regels omtrent toerisme zoals deze in het convenant toerisme zijn opgenomen aan alle gidsen van Tours & Tickets.

Op uitnodiging van Tours & Tickets waren Cees van Altena en Barbara Knoote (nieuw bestuurslid)

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188