Laatste Nieuws

Aannemer dijkversterking Marken scoort goed op beperken overlast

Aannemer dijkversterking Marken scoort goed op beperken overlast

Ondertussen heeft Rijkswaterstaat (RWS) de winnende aannemer voor de dijkversterking Marken onder voorbehoud bekend gemaakt. Naast prijs zijn de verschillende aannemers onder meer beoordeeld op hinderbeperking. Een wens van de werkgroep Dijkversterking van de Eilandraad om de werkzaamheden zo veel

Lees meer:

12 Oktober Openbare Vergadering van de Eilandraad

12 Oktober Openbare Vergadering van de Eilandraad

Beste inwoners van Marken,

Volgende week is het weer zover.
De Openbare Vergadering van de Eilandraad.
12 Oktober 2021 20.00 uur

Op de gebruikelijke wijze zal deze in het Trefpunt plaatsvinden.
De gehele vergadering kunt u weer live volgen via YouTube en KerkTV.
Op de agenda staan onderwerpen als;

  • Wijzigingen

Lees meer:

Werkbezoek van de Eilandraad aan Europarcs, de Poort van Amsterdam

Werkbezoek van de Eilandraad aan Europarcs, de Poort van Amsterdam

Het bestuur van de Eilandraad heeft een werkbezoek gebracht aan Europarcs, de Poort van Amsterdam. Het park, op korte afstand van Marken, heeft een positieve indruk achtergelaten. U leest in dit artikel alles over dit bezoek.

Naast de vele werkzaamheden die de Eilandraad de laatste tijd heeft gehad

Lees meer:

Eilandraad informeert seniorencomplex ‘Voor Anker’ over ‘Toekomst Marken’

Eilandraad informeert seniorencomplex ‘Voor Anker’ over ‘Toekomst Marken’

Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) heeft een ‘Toekomstvisie 2021-2025’ voor Marken opgesteld. Jaap Boes en Martijn Visser zijn de auteurs van de visie, met input van alle werkgroepen die de Eilandraad van Marken rijk is. Vorige week is een gedrukte versie aangeboden aan de gemeente Waterland.

Lees meer:

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 7/07/2021)

Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 7/07/2021)

Beste inwoners van Marken,


Deze week hebben wij de toekomstvisie voor Marken voor de jaren 2021-2025 aan de burgemeester en wethouders van de Gemeente Waterland overhandigd. In dit document zijn de doelstellingen uitgewerkt die de Eilandraad voor de komende jaren heeft. Er is ingezet op handhaving

Lees meer:

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Toekomstvisie Stichting Eilandraad Marken 2021 - 2025

Beste inwoners van Marken,

Twee jaar geleden had ik, bij mijn aantreden als voorzitter van de Eilandraad, één doel voor ogen: het realiseren van woningbouw op Marken. De Eilandraad is in 2001 opgericht om juist dit doel te bewerkstelligen. Sinds de oprichting is op Marken zeker sprake geweest van

Lees meer:

Uitkomst enquête windmolens Nes en verbindingsdijk

Uitkomst enquête windmolens Nes en verbindingsdijk

Geachte dames en heren,

Via onderstaande documenten informeren wij u over de uitkomsten van de enquête onder de inwoners van Marken betreffende mogelijke plannen voor het plaatsen van windmolens in de Nes en langs de verbindingsdijk. Hoewel er al een beslissing is genomen in het RESO 1 vraagstuk en

Lees meer:

Enquête kinderopvang op Marken

Enquête kinderopvang op Marken

Op Marken zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kinderopvang op Marken in het gebouw van 'De Rietlanden'.

Elke bewoner van Marken heeft een enquête in de brievenbus ontvangen met daarin een aantal vragen over kinderopvang. U kunt de enquête met de hand invullen of gebruik maken

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188