Laatste Nieuws

CORONA en MARKEN

CORONA en MARKEN

Beste inwoners: Iedereen is ervan overtuigd dat we op Marken ons uiterste best doen om corona-besmettingen te voorkomen. Horeca dicht, Trefpunt dicht, geen trainingen bij de SV Marken, opschorting van de repetities bij muziekvereniging Juliana en toeristen komen er al lange tijd niet meer.
Toch

Lees meer:

Jongerenwoningen Hoogkamplaan

Sinds 6 oktober 2013 worden de voormalige senioren woningen aan de Hoogkamplaan via Woonzorg Nederland tijdelijk verhuurd aan jongeren van Marken tot de leeftijd van 28 jaar.

Voorgeschiedenis

De woningen werden tussen 2013 en 2020 verhuurd op basis van de Leegstandwet (5 jaar met een maximale

Lees meer:

Rijkswaterstaat start aanbesteding Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat versterkt de West- en Zuidkade van de dijk van het (schier)eiland Marken, zodat deze weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Via een concurrentiegerichte dialoog light wordt dit werk als Design & Construct-contract (D&C) aanbesteed.

Het project is een ‘show case’ voor de

Lees meer:

Afkoppelen van de regenwaterafvoer

Afkoppelen van de regenwaterafvoer

Recent heeft er een oproep van de Gemeente Waterland in de locale media gestaan met betrekking op het afkoppelen van de regenwaterafvoer op het riool. Wij hebben navraag gedaan bij de gemeente.
Het blijkt dat deze oproep niet van toepassing is op gebieden met gemengde riolering, maar alleen op bij de

Lees meer:

Eilandraad, werkgroep Wonen

Eilandraad, werkgroep Wonen

Naar aanleiding van de wens van de Eilandraad om in kaart te brengen waar de verschillende werkgroepen op dit moment staan heeft Martijn Visser contact gezocht met hen. Met Aris Uithuisje en Jaap Visser van de werkgroep Wonen heeft een gesprek plaatsgevonden in Het Trefpunt. De werkgroep vergadert

Lees meer:

Dijkversterking Marken definitief naar Uitvoeringsfase

Dijkversterking Marken definitief naar Uitvoeringsfase

De mogelijkheid voor het indienen van beroep bij de Raad van State tegen het Projectplan Dijkversterking Marken is alweer een tijdje verstreken. Rijkswaterstaat (RWS) heeft aangegeven dat er op het plan slechts één zo een beroep is ingediend. Zie "Mijlpaal dijkversterking Marken". Dit beroep gaat

Lees meer:

Overlast op Marken, kun jij het vinden?

Overlast op Marken, kun jij het vinden?

Aan de jeugd van Marken,

Als jij wel eens een rondje over Marken loopt, langs de Kerkbuurt, de buurten, de werven of door de Minneweg. Zie je dan wel eens iets wat overlast veroorzaakt of iets wat anders kan en heb jij daar de oplossing voor? Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, vandalisme of

Lees meer:

Afsluiting Uitdammerdijk

Vanaf 1 oktober 2020 wordt de Uitdammerdijk afgesloten voor de versterkingswerkzaamheden van de Alliantie Markermeerdijken. Deze afsluiting duurt 2,5 jaar. Doorgaand verkeer wordt dan ook omgeleid over de Provincialewegen N518 en N247.

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31299603085
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188