Laatste Nieuws

Onderzoek parkeersituatie op Marken en in Monnickendam

Onderzoek parkeersituatie op Marken en in Monnickendam

Doel van het onderzoek: het krijgen van inzicht in de actuele parkeersituatie in Monnickendam en op Marken.

Het gehele rapport kunt u hier raadplegen: 
https://waterland.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/a8665e44-19d8-45c6-ab22-6f07f43edcdb

T.a.v. de meetmomenten en uitkomsten van het

Lees meer:

Presentatie regels omtrent Toerisme door de Eilandraad

Presentatie regels omtrent Toerisme door de Eilandraad

Dinsdag 7 maart presenteerde de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) de regels omtrent toerisme zoals deze in het convenant toerisme zijn opgenomen aan alle gidsen van Tours & Tickets.

Op uitnodiging van Tours & Tickets waren Cees van Altena en Barbara Knoote (nieuw bestuurslid)

Lees meer:

Informatiemarkt Rijkswaterstaat over dijkversterking Marken

Informatiemarkt Rijkswaterstaat over dijkversterking Marken

In de komende maanden gaat er veel gebeuren bij de dijkversterking rondom Marken. Rijkswaterstaat laat de inwoners van Marken middels een informatiemarkt alles over dit project weten. Inwoners kunnen alle mogelijke vragen die zij hebben ook stellen. In deze nieuwsbrief van de Eilandraad zijn

Lees meer:

Laatste nieuwsbrief Eilandraad in 2022

Laatste nieuwsbrief Eilandraad in 2022

2022 is in rap tempo voorbij aan het vliegen. De Stichting Eilandraad Marken heeft bepaald niet stil gezeten. Belangrijk nieuws rondom 'Voor elkaar op Marken' en het toerisme zijn onder andere onderwerpen die de 'jaarafsluitende' nieuwsbrief vullen. Uiteraard mag ook het slotwoord namens het bestuur

Lees meer:

Nieuwe Markers welkom geheten!

Nieuwe Markers welkom geheten!

Zaterdag 26 Npvember organiseerden we als Stichting Eilandraad Marken een welkomsborrel voor de nieuwe Markers. Nieuwe inwoners kregen hierbij hun, welbekende, welkomstasje.

Eerder verspreidde de Eilandraad de tasjes altijd huis aan huis. Omdat, mede door het corona

Lees meer:

Eilandraad op zoek naar zienswijze Marker inwoners aangaande bouwlocatie

Eilandraad op zoek naar zienswijze Marker inwoners aangaande bouwlocatie

De woningnood in Nederland is een actueel thema en dit raakt ook Marken al jarenlang. In deze nieuwsbrief het verzoek tot het indienen van individuele zienswijzen van Marker inwoners aangaande bouwlocatie 'de loods'. U kunt in dit artikel alle relevante informatie omtrent dit onderwerp vinden.

Bekijk

Lees meer:

Nieuwsbrief najaar 2022 vanuit Stichting Eilandraad Marken

Nieuwsbrief najaar 2022 vanuit Stichting Eilandraad Marken

In deze nieuwsbrief neemt de Eilandraad u mee in enkele belangrijke onderwerpen en mededelingen richting het najaar van 2022. Hier wordt onder andere uw aandacht gevraagd voor het invullen van twee korte enquêtes. Ook de laatste openbare vergadering van 2022 komt aan de orde.

Beste inwoners van

Lees meer:

Werkzaamheden groen op de begraafplaats Marken

Werkzaamheden groen op de begraafplaats Marken

Vanaf 22/09/2022 zal er weer gewerkt gaan worden door de groenmedewerkers van de Gemeente Waterland aan de begraafplaats.

De heggen zullen weer netjes worden gemaakt, waar nodig bij of aangeplant en de zaailingen die zijn gaan groeien, zullen worden verwijderd net als de zware overhangende takken.

Wist

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188