Werkgroep Natuur & Milieu maakt broedplaatsen visdiefjes

De Eilandraad heeft een eigen werkgroep Natuur en Milieu die zeer actief is voor de prachtige natuur op Marken. Onder andere het stimuleren van de unieke vogelpopulatie op het schiereiland is een belangrijk doel voor de werkgroep. In dit geval gaat het om visdiefjes. In het afgelopen weekend is volop aandacht besteed aan deze op Marken foeragerende sternsoort. In het ‘Kanaal’ zijn broedplaatsen geplaatst. Het aanwezige ijs van de afgelopen dagen maakte het realiseren van de broedplaatsen een stuk eenvoudiger. Door dit initiatief krijgen visdiefjes de gelegenheid te broeden op een drijvende constructie. In onderstaande fotoreportage is hierover meer te zien.
monteren


visdief