Laatste Nieuws

De stemmen zijn geteld!!

Nee dit keer niet europees, het kabinet of voor gemeenteraadverkiezingen.

Nee het betreft de stemmen voor de namen met betrekking tot. de werven! 

Hiertoe riepen we op op onze recente openbare vergadering en daarna via een nieuwsbrief en de social media kanalen en natuurlijk ook via Marker

Lees meer:

Einde draagvlak waterveiligheid dijkversterking Marken

Einde draagvlak waterveiligheid dijkversterking Marken

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Eilandraad op 29 augustus 2023 een handhavingsverzoek bij de Inspectie voor Leefomgeving & Transport (ILT) ingediend. Dit is gedaan om onomkeerbare processen bij het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking Marken te voorkomen. Het ontwerp van de

Lees meer:

Nieuwe Markers werden van harte welkom geheten

Nieuwe Markers werden van harte welkom geheten

Nieuwe Markers werden  zaterdag 29 Maart 2024 van harte welkom geheten in de foyer van dorpshuis Het Trefpunt op Marken. 

De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) had voor een tweede keer een welkomstparty georganiseerd, dit zal verder elke twee jaar plaatsvinden. Onder het genot van

Lees meer:

Eerste Marker Koffie bijeenkomst 2024

Eerste Marker Koffie bijeenkomst 2024

Eerste Marker Koffie bijeenkomst 2024, een succes!

In samenwerking met  'Voor elkaar op Marken,initiatief van de Stichting Eilandraad Marken, de Protestantse Gemeente Marken en WelzijnWonenPlus 

werd maandag 25 maart voor de eerste keer een gezellige en informatieve middag (van 13.30 tot

Lees meer:

Ringslangen en dijkversterking Marken

De ringslang is één van de drie slangensoorten die Nederland rijk is[1]. De ringslang is een heel bijzondere slang. Hij is niet giftig en houdt zich op in Waterland.  Het is een prachtig dier met een mooie tekening op rug en flanken. Hét herkenningskenmerk is de duidelijke gele of lichte

Lees meer:

Takkenhopen op de begraafplaats

Takkenhopen op de begraafplaats

De Altena groen groep die het beheer van de begraafplaats verzorgt, heeft de werkgroep Natuur en Milieu gevraagd mee te denken over het maken van een takkenril op de begraafplaats. Door het snoeien is er veel snoeiafval dat moet worden afgevoerd. Maar dat afvoeren hoeft eigenlijk niet. Immers het

Lees meer:

Jaarlijkse welkomstbijeenkomst borrel voor nieuwe Markers

Jaarlijkse welkomstbijeenkomst borrel voor nieuwe Markers

Zaterdag 30 Maart houden we de twee-jaarlijkse welkomstbijeenkomst borrel voor nieuwe Markers. Van 14:00-16:00 in de hal van Het Trefpunt .Ben (óf ken) jij een nieuwe Marker en ben je de afgelopen 2 jaar op ons gezellige dorp komen wonen? 

Neem je nieuwe buren mee en geef je (of

Lees meer:

Doel van de Eilandraad

Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
* regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
* het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
* alle andere wettige middelen.  
De Eilandraad Marken is niet gebonden aan enige politieke partij.

Contact

+31620565992
Buurt III 20
1156 BE Marken
info@eilandraad.nl
www.eilandraad.nl
KVK-nummer : 37094663
RSIN : 815769301
IBAN : NL14 RABO 0310759188