DOELSTELLING:

Artikel 1. 
De Stichting Eilandraad Marken tracht het in de statuten genoemde doel, te weten het behartigen van de belangen van de inwoners en de kern Marken van de gemeente Waterland op een zo uitgebreid mogelijke wijze, te bereiken door: 
het houden van openbare bijeenkomsten; 
contacten te leggen en te onderhouden met de bevolking, organen, instellingen en verenigingen; 
het aanwenden van andere wettige middelen.