×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Visie voor Marken op Promotie wonen


Zet Marken op de kaart als aantrekkelijke woonomgeving


Huidige situatie
Het slechte imago van Marken als woonbestemming vormt een van de risico’s voor de leefbaarheid. Het aantal inwoners van Marken daalt al jaren, hoewel de krimp in tempo iets lijkt af te nemen. Voeg daarbij bezuinigingen op allerlei gebieden en iedereen kan zich voorstellen dat de goede voorzieningen op termijn onder druk komen te staan. Een van de factoren, de krimp, kunnen we - hoe lastig ook - proberen om te buigen door nieuwe Markers aan te trekken. Marken heeft immers veel te bieden voor verschillende categorieën bewoners: rust en toch gezellig, bijzonder kindvriendelijk, een rijk gemeenschapsleven met een eigen sfeer, prachtige vergezichten, frisse lucht, goede voorzieningen, dichtbij Amsterdam en andere steden: een regio waar van alles gebeurt, ook op cultureel gebied.


Veel mensen weten echter te weinig van Marken en wat ze (denken te) weten, klopt zelden niet of nauwelijks:

  • Waar ligt dat? Nooit van gehoord!
  • Ja, als kind ooit wel een keertje geweest.
  • Kom je daar wel tussen, zo’n gereformeerd dorp? Dat is toch net zo iets als Urk?
  • Heb je geen last van de toeristen?
  • Daar is toch niks. Wat moet je daar nou?

Zo wordt het dus lastig om nieuwe inwoners te werven.


Visie
Het is cruciaal voorzieningen en daarmee de leefbaarheid op termijn in stand te houden door krimp tegen te gaan. De uitdaging is dus om meer dan tot nu toe aan woningzoekenden te vertellen en te laten zien wat Marken werkelijk is en biedt. In de tabel hieronder inventariseren we manieren waarop dat zou kunnen en iedereen die dat wil, kan daaraan een bijdrage leveren. Het idee is dat wanneer mensen Marken beter kennen, dit ook meer instroom zal opleveren: veel bezoekers die voor het eerst komen zijn positief verrast door de sfeer en de omgeving.


Missie
Naast de autonome instroom per jaar gemiddeld drie tot vijf gezinnen met jonge kinderen trekken. Door sneller in beeld te komen bij gezinnen die zich op woonmogelijkheden oriënteren en hen met alle aantrekkelijke kanten van het wonen op Marken te laten kennismaken, wil de werkgroep Promotie Wonen bevorderen dat jonge gezinnen zich op Marken gaan vestigen.


Stel dat we door onze inspanningen, naast de gemiddelde instroom, per jaar drie tot vijf gezinnen met jonge kinderen weten aan te trekken, dan zou dat al een mooie impuls zijn voor school, sportclubs, supermarkt, etcetera. We hebben geen bewijs dat deze doelstelling te realiseren is, maar het lijkt geen te wilde ambitie.


De werkgroep Promotie wonen wordt gevoed door gegevens van de werkgroep Wonen van De Eilandraad. Deze groep houdt bij welke panden te koop, te huur of leeg staan. Uit hun gegevens valt op te maken dat er in de zomer van 2014 weer wat beweging op de Marker woningmarkt is ontstaan (gemeten in verkochte woningen), toch zijn er steeds voldoende woningen te koop die geschikt zijn voor gezinnen.

Strategie-Proces-Koppelkansen
Met de omschreven activiteiten, van klein en persoonlijk tot groot en breed, kan iedereen meedoen. De
werkgroep Promotie wonen heeft een eerste inventarisatie van mogelijke activiteiten opgezet. Als de huidige
bewoners zich laten inspireren, kunnen er gemakkelijk meer van dit soort acties bedacht worden.
Het lijkt ons een goed idee om op een zinvolle manier doelgroepen te formuleren en dan te kijken hoe we die het
beste kunnen benaderen. Te denken valt aan:

  1. gezinnen met een band met Marken die weer terug willen komen;
  2. gezinnen die al in de regio wonen (bijvoorbeeld Amsterdam), maar meer ruimte en rust zoeken;
  3. gezinnen die van buiten de regio komen en hier naartoe verhuizen, bijvoorbeeld voor werk.

Een professioneel vormgegeven en gebouwde website staat centraal. Deze moet niet alleen informatie geven maar vooral ook het imago van Marken als aantrekkelijke woonomgeving op de kaart zetten. Belangrijk is dat de site niet alleen goed draait op pc of laptop maar ook op tablets en smartphones en op alle besturingssystemen (Apple, Android, Windows).

STRATEGIE Wat is de actie? PROCES Wat moet er
gebeuren?
KOPPELKANS € nodig?
Website
www.mooiwonenopmarken.nl
vgl. http://barchemcentraal.nl/
Speciale aandacht voor aanbod
voor kinderen in tekst, beeld en
video
Ontwerpen, teksten schrijven,
bouwen; veel input van
Facebook kan hier ook
gebruikt worden
Overzicht van activiteiten
voor kinderen: toneelclub,
tennissen, speeltuinen,
georganiseerd schaatsen op
Jaap Edenbaan, zeilen, ijsbaan
in winter, boetseren bij Trix
Oostermann enz.
Ook te benutten door
inwoners en
makelaars

Ja, om goed te laten bouwen. 

Moet draaien op
PC, laptop,
tablets en
smart
phones.

Makelaars Input over de markt
(koopmotieven, bezoekinteresse)
samenwerking vormgeven; folders
neerleggen op hun kantoren
Afspraken maken met
regionaal actieve clubs:
Hoekstra van Eck, Nemass de
Boer, Sopar, et cetera.
Bezoeken, materialen
maken, organiseren
Ja, folders
e.d.
Makelaars: inspelen op Open
Dagen (rondleidingen e.d.)
Agenda’s in de gaten houden   Ja, voor
folders e.d.
Woningcorporaties: bekendmaken
met ons initiatief en om
medewerking vragen rond
geïnteresseerde huurdersgezinnen
Afspraken maken met
Woonzorg en
Wooncompagnie
  Nee
Elke inwoner van Marken die dat
wil, kan ambassadeur worden
Iedereen kan in het eigen
netwerk Marken promoten
door te vertellen en uit te
nodigen
Kan altijd, overal, in
binnen- en buitenland
Nee

Facebook

www.facebook.com/mooi
wonenopmarken

Account maken en vullen met
interviews met bewoners,
foto’s, mensen uitnodigen om
te posten, update
woningaanbod, video’s,
boodschappen van
burgemeester, makelaars,
bezoekers e.d.
Te benutten door
iedere inwoner die
zelf promotie wil
bedrijven; iedereen
met Facebookaccount
kan zelf
werven. Ook
bruikbaar voor
makelaars e.d.
Nauwelijks
Twitter Nieuws melden, nieuwe
panden melden e.d.
Account maken Iedereen kan via eigen
account meedoen
Nee
Kaart in Google Maps: alle
voorzieningen aangegeven en links
naar verenigingen, horeca e.d.
Maken Ook te benutten door
inwoners en
makelaars e.d.
Nee
Flyer A4, 2x gevouwen tot
kabinetformaat; voor makelaars,
winkels, horeca, haven, SPW e.d
Maken in flinke oplage: paar
duizend verspreiden.
Makelaars, bewoners,
Stichting Promotie
Waterland
Ja, subsidie
gemeente?
Pers: Noord-Hollands Dagblad Journalist Johan Moes heeft
al aandacht besteed aan de
werkgroep: meer publiciteit
waarschijnlijk te realiseren
  Nee
Pers: Omroep Pim Wil waarschijnlijk wel een
item maken
Bruikbaar voor
inwoners en ook
makelaars
Nee
Stichting Promotie Waterland
Gezamenlijke actie, internet, flyers
Bezoeken, materialen maken,
organiseren
  Ja
Ondersteuning door studenten Afstuderen of ander project Onderzoek, promotie Nee
Mogelijkheid van gesprek met
en/of rondleiding door bewoners
Bewoners kunnen
geïnteresseerden vertellen hoe het
is om op Marken te wonen;
rondleiding langs belangrijkste
plekken en dat wat de bezoeker
speciaal wil zien
Bewoners werven die mee
willen doen.
Communiceren aan pers en
makelaars
  Nee
Foto’s en video’s Databank om uit
te putten
Verzamelen: iedere inwoner
heeft wellicht leuk materiaal
Wellicht medewerking
van Pep en André
Pereboom (video)
Nee


   
Rol gemeente Waterland
Beschikbaar stellen van budget verhoogt de kwaliteit van promotie en levert relevante ervaring op, verdere input ond verhuisbewegingen is welkom. We vinden het belangrijk dat de website op alle aspecten zo professioneel mogelijk wordt opgezet: strategie (doelgroepselectie, inhoudelijke afstemming op zoek- en keuzegedrag), vormgeving, techniek, tekst, beeldmateriaal (foto en video). Hiervoor is dus budget nodig waaraan de gemeente een bijdrage kan leveren.
Een professionele promotiesite zal het aantal bezoeken van woningzoekenden aan Marken stimuleren en daarmee ook de instroom. Dit is van direct belang voor de gemeente. Bovendien kan de gemeente inzicht verwerven hoe en waarom de werving werkt. Deze inzichten kan de gemeente toepassen bij eventuele
vergelijkbare initiatieven door andere kernen of wellicht zelfs een eigen portal toevoegen om zichzelf bij woningzoekenden in de kijker te spelen. De gemeente kan waarschijnlijk nuttige informatie leveren over verhuisbewegingen en -motieven om de strategie van de website te versterken.


Afdrukken   E-mailadres