×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Leeswijzer

Indien u een samenvatting van de Visie voor Marken op de Toekomst wilt lezen, verwijzen wij naar de bijlage waar de presentatie is opgenomen die tijdens de Openbare Vergadering van De Eilandraad op 1 december 2014 is toegelicht. Meer verdieping per thema treft u aan in dit document. Van alle acht thema's is een apart hoofdstuk opgenomen met uitleg en onderbouwing.

Deze acht thema's zijn: 

 • Voorziening ouderen- en medische zorg gaat over de gevolgen van Wmo en de toekomstige locatie van medische diensten en mogelijke uitbreiding daarvan met een steunpunt 24-uurs zorg op afroep.
 • Jeugd heeft als onderwerp het behoud van de peuterspeelzaal, kinderopvang en wat er georganiseerd zou moeten worden voor de groep in de leeftijd van 12-18 jaar.
 • Openbaar vervoer handelt over de huidige stand van zaken van het openbaar vervoer van en naar Marken en de resultaten van regelmatig overleg met vervoerder EBS.
 • Verenigen van Verenigingen en Stichtingen behandelt gezamenlijke evenementenplanning, samenwerking bij evenementen, samenwerking bij fondsenwerving en samenwerking bij inkoop.
 • Toerisme geeft inzicht in hoe diverse aspecten met alle betrokkenen beter aangepakt kunnen worden. Verder wordt aandacht besteed aan overlast en hoe daarmee om te gaan.
 • Wonen beschrijft de problematiek van het ontbreken van onderhoudsarme starterswoningen in relatie tot een aanbod dat niet aansluit op de vraag.
 • Promotie Marken wonen behandelt een aantal instrumenten om jonge gezinnen met kinderen te bewegen op Marken te komen wonen.
 • Openbare ruimte wordt belicht vanuit vier sub-thema's: Onderhoud en verkeersveiligheid, Ontwikkelingen buiten de omringdijk, Ontwikkelingen omringdijk (inclusief haven) en Ontwikkelingen binnen de omringdijk. Dit gaat vooral over de consequenties van achterblijvend onderhoud, ontwikkelingen in het Markermeer met negatieve effecten voor Marken, dijkversterking omringdijk met bijbehorende meekoppelkansen en zaken als verbeteren verkeerscirculatie binnen de oude kern.

Om de leesbaarheid te vergroten is elk thema beschreven in een format met de volgende elementen:

 • Visie voor Marken op Thema
 • Huidige situatie
 • Wat willen we bereiken
 • Hoe doen we dat
 • Onze opdracht
 • Hoe organiseren we dat
 • Raakvlakken met andere thema's (indien aanwezig)
 • Wat kost het/wat verwachten we van de gemeente

De thema's Wonen en Promotie Marken kennen in deze visie een enigszins afwijkende indeling die overigens geen afbreuk doet aan de leesbaarheid.


Afdrukken   E-mailadres