Nieuwsbrief Ontwikkeling Marken HSB Volendam

hsb volendam675Herontwikkeling gedeelte sportvelden SV Marken

Creatief, duurzaam, betaalbaar en voor elke doelgroep. Dit zijn onze gezamenlijke ambities bij de herontwikkeling van een gedeelte van de sportvelden van SV Marken. Onze missie is om een plan te ontwikkelen welke aansluit op de oelstelling van de gemeente Waterland. Een duurzame ontwikkeling, subtiel stedenbouwkundig ingepast, met respect voor het verleden, leefbaar en betaalbaar voor de beoogde doelgroep. Een plek waar mensen zich thuis voelen.


In 2019 heeft HSB Volendam de aanbesteding gewonnen voor de ontwikkeling van woningbouw op (een gedeelte) van de sportvelden van SV Marken. De afgelopen maanden is zeer intensief samengewerkt met een Kwaliteitsteam aan de eerste concept plannen.

Ontwikkelen met een hoog ambitie- en kwaliteitsniveau

Binnen de ontwikkeling van de sportvelden Marken is een Kwaliteitsteam geformeerd dat de kwaliteit bewaakt van de woon- en leefomgeving. De rol van het Kwaliteitsteam is vooral meedenken, faciliteren en begeleiden van plannen om  gezamenlijk tot een hoog kwaliteitsniveau en een breed gedragen plan te komen. Bovendien kan het kwaliteitsteam gezien worden als een soort voorportaal van Welstand. Elk bouwplan zal uiteindelijk door Welstand worden  beoordeeld. Welstand blijft dus van belang als onafhankelijke scheidsrechter en bewaker van het ambitieniveau, het kwaliteitsniveau en de integrale benadering. De ervaring heeft geleerd dat bouwplannen, die begeleid zijn door het Kwaliteitsteam, sneller een positief oordeel krijgen van Welstand.

Het kwaliteitsteam van de ontwikkeling SV Marken bestaat uit;

  • Gemeente Waterland (Gemeente)
  • Sweco (Stedenbouw, landschap)
  • Eilandraad Marken (Afvaardiging Eiland Marken)
  • HSB Volendam (Ontwikkeling en realisatie)
  • W3 Architecten en Ingenieurs (Architecten en ingenieurs)


Ontwikkeling sportvelden Marken, een wijk voor jong en oud!

De transformatie van de sportvelden naar een woningbouwlocatie omvat circa 100 woningen. Er komt een zeer gevarieerd woningaanbod, voor ieder wat wils! Zowel starterswoningen, sociale huur, sociale koop, rijwoningen, appartementen, twee onder één kap woningen en enkele vrijstaande woningen. Aan elke doelgroep wordt gedacht bij de ontwikkeling van deze locatie. Hiermee ontstaan woonkansen voor 
alle leeftijden.

Planning (prognose)

Om woningbouw mogelijk te maken op de locatie dient de bestemming gewijzigd te worden. Vervolgens
kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden voor de realisatie van de woningen. Daarna kunnen de
woningen in verkoop worden genomen en de bouwvoorbereiding worden opgestart.

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Bestemmingsplanprocedure        1e kwartaal 2021 – 3e kwartaal 2021
  • Omgevingsvergunning                 4e kwartaal 2021 – 1e kwartaal 2022
  • Bouwvoorbereiding / verkoop      2e kwartaal 2022 – 3e kwartaal 2022
  • Start bouw                                    4e kwartaal 2022


Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Om u te informeren is deze week een website gelanceerd: www.ontwikkeling-marken.nl
Het doel van de website is informatie te verschaffen over de stand van zaken van de ontwikkeling van de toekomstige woonlocatie.

Tevens kunt u aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden. Het is ook mogelijk om via de website vragen te stellen. Uw vragen kunt u tot 15 januari 2021 insturen. Uiterlijk 31 januari worden uw vragen beantwoord. De meest gestelde vragen worden eveneens op de website geplaatst.

Op dit moment kunnen we u nog geen Informatie verstrekken over de verkoop van de woningen. Daarvoor dienen de plannen nog verder te worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dit niet voor het einde van 2021 zijn. Wanneer alles volgens prognose verloopt kunnen de eerste woningen medio 2023 worden opgeleverd.
Heeft u zich op de website aangemeld dan ontvangt u aanvullende informatie zodra hier meer over bekend wordt.

We vernemen ook graag uw enthousiasme over deze nieuwe ontwikkeling. Dat geeft ons de bevestiging dat we op de goede weg zijn en woningen ontwikkelen die aansluiten op uw behoefte. Heeft u vragen over de ontwikkeling? Wilt u uw mening delen, op de hoogte worden gehouden of om een andere reden met ons in contact komen? Meld u dan aan op www.ontwikkeling-marken.nl


Afdrukken   E-mailadres