Koopwoningen voor jongeren op plek van café Flying Sailer

flying sailor

Noordhollands Dagblad 24-06-2020

Bouw meer sociale koopwoningen op Marken. Daarmee is de kans groter dat jonge inwoners van Marken op het eiland kunnen blijven wonen.

Dat pleidooi hield de Eilandraad Marken een paar maanden geleden. De Eilandraad wordt op zijn wenken bediend. Op de plek van voormalig café Flying Sailer aan de Westerstraat verrijzen behalve zes sociale huurwoningen, ook negen sociale koopappartementen. De Eilandraad maakt zich al lange tijd zorgen over het feit dat de bevolking van Marken vergrijst. Dat komt doordat jongeren nauwelijks aan de bak komen voor zelfstandige woonruimte. De sociale huurwoningen die vrijkomen, zijn beschikbaar voor woningzoekers uit de hele Stadsregio Amsterdam en Markers vissen daarbij vaak achter het net. En voor starters betaalbare koopwoningen zijn op het voormalige eiland zeer zeldzaam. Jongeren van Marken zijn daardoor gedwongen het eiland te verlaten, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in het dorp.

Binding

„Het verleden heeft uitgewezen dat toewijzing aan niet-Markers veel gevolgen heeft voor het sociale verenigingsleven op Marken”, stelt de Eilandraad in een brief aan de gemeente. „De ’nieuwe Markers’ nemen vaak geen deel aan het verenigingsleven omdat men daar geen binding mee heeft. Ook maken zij veelal geen gebruik van de huisarts, het onderwijs en de supermarkt op Marken. Basisvoorzieningen van ons dorp komen daarmee in gevaar, waardoor Marken een slaapdorp dreigt te worden.”

Weggelegd

Uit onderzoek van de Eilandraad blijkt dat er de afgelopen tien jaar 67 sociale huurwoningen zijn vrijgekomen. Daarvan zijn er 50 (bijna 75 procent) toegewezen aan mensen van buiten Marken, de rest is toegewezen aan Markers. Ook de meeste woningen die te koop kwamen, waren niet weggelegd voor Marker jongeren: van de 101 verkochte woningen tussen 2015 en 2020 gingen er 72 van de hand voor twee ton of meer. Dat zijn bedragen die voor de meeste jongeren niet op te brengen zijn.

De Eilandraad wil daarom dar er in nieuwbouwprojecten meer sociale koopwoningen worden gebouwd. Daarbij kunnen huizen veel makkelijker worden toegewezen aan specifieke doelgroepen. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld bij het bouwproject op de Kohnstammlocatie in Monnickendam. Daar komen 21 sociale koopappartementen, waarvoor in eerste instantie inwoners van Monnickendam in aanmerking komen.

Het eerste project op Marken waarbij de wens van de Eilandraad in vervulling gaat is het bouwplan voor het voormalige café Flying Sailer aan de Westerstraat. Daar wilde projectontwikkelaar Cor Mooij van Greenfields TAD aanvankelijk zes sociale huurappartementen en twee dure vrijstaande woningen in de vrije sector realiseren. Maar die vrijstaande woningen zijn inmiddels uit het plan verdwenen en in plaats daarvan komen er, naast de zes huurwoningen, negen sociale koopappartementen. ,,Daar hebben we in principe overeenstemming over met de gemeente’’, zegt Mooij. ,,Dat wil nog niet zeggen dat het allemaal ook zo gerealiseerd wordt, want we hebben rekening te houden met de buurt en we hebben een bestemmingsplanwijziging nodig. Maar de basis ligt er en we zijn een heel eind op weg.’’

Niet-Markers

Dat plan is inmiddels gepresenteerd aan de Eilandraad, zegt Mooij, en de kopers hebben zich inmiddels kenbaar gemaakt. Daarmee is de kans klein dat niet-Markers voor zo’n appartement in aanmerking komen. Mooij: ,,Als we kopers hebben op Marken, hebben we niet de neiging om ook nog eens buiten het eiland te gaan adverteren.’’

De brief van de Eilandraad staat op de agenda van de raadsvergadering van donderdag.

PDF IconBrief van de Eilandraad aan GW Voorgenomen exploitatie Westerstraat 25 Marken maart 2020  


Afdrukken   E-mailadres