Jong én oud aan Hoogkamplaan

Jongre wonningenNoordhollands Dagblad 05-09-2019

Waterland ziet wel iets in appartementencomplex

Een nieuw appartementencomplex aan de Hoogkamplaan met woningen voor zowel jongeren als ouderen? De gemeente Waterland is er wel voor te porren en woningcorporatie Woonzorg Nederland onderzoekt of er op het voormalige eiland voldoende vraag naar is.

Dat blijkt uit een reactie van het college van b en w van Waterland op een notitie over jongerenhuisvesting op Marken waar de PvdA en GroenLinks onlangs mee kwamen. Daarin stelden de twee fracties voor om als gemeente de huidige dijkwoninkjes aan de Hoogkamplaan, die tijdelijk aan jongeren worden verhuurd, te kopen van Woonzorg Nederland. De huurcontracten lopen binnenkort af en mogelijk worden de huisjes daarna gesloopt en staan de jongeren op straat. Als de gemeente ze koopt, kunnen ze nog een aantal jaren worden verhuurd aan jongeren.

Helemaal geen slecht idee, vindt het college. Dan kunnen de jongeren die er nog een paar jaar blijven wonen straks doorstromen naar een nieuwe woning op de locatie van de sportvelden.

Maar het zou nóg mooier zijn, zeggen b en w, als Woonzorg zelf wil investeren aan de Hoogkamplaan. Het college zegt toestemming te willen geven voor een appartementencomplex met woningen voor zowel jongeren als ouderen met een maximale hoogte van drie bouwlagen. Volgens het college wil Woonzorg onderzoeken of daar op Marken voldoende belangstelling voor is. De corporatie heeft laten weten dat, als zo’n complex er komt, er niet alleen sociale huurwoningen in moeten komen, maar ook huurwoningen in de vrije sector.

Intussen wordt ook nog volop nagedacht over een nieuwe zorgvoorziening aan de Hoogkamplaan, mogelijk naast de Patmoskerk. Daar hecht met name de Eilandraad Marken erg aan omdat er op dit moment geen voorziening is voor mensen die zorg nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben moeten nu noodgedwongen het eiland verlaten terwijl ze dat liever helemaal niet willen.


Afdrukken   E-mailadres