Gemeenteraad wil oplossing voor jongeren Hoogkamplaan

WaterlandTijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 juni jl. is gesproken over de noodkreet van de Eilandraad met betrekking tot behoud leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij vooral op het benutten van kansen aan de Hoogkamplaan. Dat is waar nu de dertien tijdelijke jongerenwoningen staan. De Eilandraad ziet in dat verband graag dat er:

  • Een oplossing komt voor de jongeren die nu in deze tijdelijke jongerenwoningen wonen;
  • Op deze locatie gebouwd wordt voor jongeren en ouderen;
  • Er een kleinschalige zorgaccommodatie wordt gerealiseerd.

Het college geeft daarbij aan dat ze eind augustus verder praten met eigenaar Woonzorg. Woonzorg lijkt daarbij open te staan voor het alsnog ontwikkelen van ouderen- en jongerenwoningen. Ze staan echter niet open voor het realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie. Naar zeggen van Woonzorg hebben zorgverleners hier geen interesse in.

De Eilandraad zal de komende twee maanden het college nadrukkelijk ondersteunen. Enerzijds door te helpen bij een goede onderbouwing van de behoefte aan jongeren- en ouderenwoningen. Anderzijds zal het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad onderbouwen dat er wel degelijk zorgverleners interesse hebben. Het streven blijft een integraal plan Hoogkamplaan waar alle doelgroepen een plaats kunnen krijgen.

Het resultaat van het overleg tussen de gemeente en Woonzorg wordt 5 september in de gemeenteraad besproken. Indien Woonzorg alsnog niet wil meewerken, dan kan de gemeenteraad besluiten om een voorkeursrecht op deze locatie te vestigen en budget vrij te maken voor daadwerkelijke aankoop. In dat geval moet Woonzorg haar locatie eerst aan de gemeente te koop aanbieden. Als de gemeente dit perceel met 13 woningen koopt, krijgt zij zelf de regie op de ontwikkeling. Daarbij bestaat onder meer ook de optie dat de gemeente via een tussenpersoon de tijdelijke jongerenwoningen nog voor een aantal jaren verhuurt aan de huidige bewoners. Dit kan dan niet meer onder de Leegstandswet.


Afdrukken   E-mailadres