Gemeente Waterland neemt noodkreet leefbaarheid Marken serieus

In de afgelopen twee maanden heeft de Eilandraad bij gemeente Waterland uitgebreid aandacht gevraagd voor het behoud van leefbaarheid op Marken. De focus ligt daarbij op het op Marken realiseren van een kleinschalige zorgaccommodatie, ouderenwoningen en (tijdelijke) jongerenwoningen. Dit uiteraard met de aanvullende voorwaarde dat vooral inwoners van Marken er voor in aanmerking komen. De onderstaande zaken zijn gerealiseerd:    

 

-Eindrapport projectteam Visie Toekomst Wonen en Zorg op Marken met daarin diverse onderzoeksresultaten en aanbevelingen

-Aanvraag Stimuleringssubsidie bij gemeente Waterland voor procesbegeleiding van het Zorgplan Marken en maken schetsontwerp Hoogkamplaan

-Bezoek alle politieke fracties om de urgentie rond behoud leefbaarheid toe te lichten

-Gesprekken met wethouders en ambtenaren om mogelijkheden Woonzorg en perceel Hoogkamplaan af te tasten

-Inlegvel met de noodkreet over behoud leefbaarheid Marken

-Interview in het Noordhollands Dagblad    

-Oproep door voorzitter Henk Zeeman tijdens de Lintjesregen en de Aubade  

-Brief aan college en fractievoorzitters

-Inpreken tijdens de raadsvergadering  

 

De boodschap lijkt goed aangekomen omdat de gemeente in de maanden mei en juni het volgende gaat doen:

 

1) In gesprek met Woonzorg

Op bestuurlijk niveau kijken wat de mogelijkheden zijn om het perceel Hoogkamplaan in het belang van het behoud van leefbaarheid op Marken te ontwikkelen.

 

2) Raadsdebat over behoud leefbaarheid op Marken

De VVD heeft naar aanleiding van onze brief d.d. 5 mei 2019 een debat aangevraagd. Dit zal op 20 juni 2019  plaatsvinden tijdens de voorbereidende raadsvergadering.

 

3) Richtinggevend initiatiefvoorstel tijdelijke jongerenwoningen

De PvdA (Henk van Berkum) en Groen Links (Bert Bakker) stellen een richtinggevend initiatiefvoorstel op en bespreken dit met de Eilandraad. Daarna zal dit voorstel ook op de agenda komen van de gemeenteraad.

 

Als Eilandraad wachten wij nu af. Mocht er nieuws zijn dan leest u dit op deze website, in een inlegvel of hoort u dat van ons tijdens onze Openbare Vergadering op maandag 17 juni 2019 in Het Trefpunt.

 


Afdrukken   E-mailadres