’Actie nodig voor de leefbaarheid’

noodklok

Noordhollands Dagblad 26-04-2019

De gemeente Waterland moet onderzoeken of ze de voormalige seniorenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken kan kopen van Woonzorg Nederland. Dat vindt de Eilandraad Marken.

Aankoop van de huisjes is dé manier om te voorkomen dat de grond ten prooi valt aan een projectontwikkelaar, die ze gaat slopen om er peperdure dijkwoningen voor in de plaats te bouwen. Misschien leuk voor rijke Amsterdammers, maar Marken wordt daar geen snars beter van, aldus de Eilandraad.

De Eilandraad luidt de noodklok over de leefbaarheid op Marken. In een pamflet dat deze week huis aan huis wordt verspreid op het eiland en ook richting de gemeente gaat, wordt een dramatisch toekomstbeeld geschetst van de situatie: jongeren trekken weg omdat ze niet in aanmerking komen voor een huurwoning en betaalbare koopwoningen al helemaal niet te vinden zijn. Met als gevolg een drastische terugloop in het aantal leerlingen van de basisschool, het ledenaantal van verenigingen en het aantal vrijwilligers waar het verenigingsleven op draait. Maar ook ouderen worden gedwongen om Marken te verlaten omdat niet kan worden voldaan aan hun zorgbehoefte.

,,Er zijn maatregelen nodig om het tij te keren’’, zeggen Jaap Boes, CeesJan Visser en Jaap Visser namens de Eilandraad. ,,En wel op heel korte termijn, want anders is het te laat. Het is vijf voor twaalf.’’

Zorgplan

,,Een oplossing is er wel degelijk. Althans het begin van een oplossing. Als Eilandraad werken we al lang aan een zorgplan voor Marken: een voorziening voor Markers die zorg nodig hebben en waar ze de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen. Zorginstellingen hebben interesse om zoiets op te zetten, maar alles staat of valt met een geschikte locatie. Dat is volgens ons de plek aan de Hoogkamplaan waar nu dertien voormalige seniorenwoningen tijdelijk verhuurd worden aan jongeren. Die situatie loopt uiterlijk eind volgend jaar af en voor de jongeren die er nu wonen is er geen enkel zicht op waar ze dan naartoe moeten.’’

,,Het is de uitgelezen plek voor de realisering van een zorgvoorziening, bij voorkeur in combinatie met woningen voor ouderen en jongeren. Maar aangezien de eigenaar van de woningen, Woonzorg, op het punt staat de woninkjes te verkopen aan de hoogste bieder, dreigt de kans verloren te gaan om daar iets neer te zetten wat bijdraagt aan de leefbaarheid op Marken. En wat de doorstroming op de woningmarkt op Marken op gang kan brengen.’’

Afwachtend

,,De Eilandraad heeft de afgelopen jaren alles gedaan om te onderzoeken waar op Marken behoefte aan is. Dat hebben we ook herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente en we hebben oplossingen aangedragen. Daar is naar ons idee veel te weinig mee gedaan. De gemeente is te afwachtend en ontbeert visie en strategie als het om de leefbaarheid van Marken gaat. Onze noodkreet is dan ook een oproep aan de gemeente om veel meer haar nek uit te steken voor het eiland.’’

,,Dat kan door bij Woonzorg druk uit te oefenen ten aanzien van wat er aan de Hoogkamplaan gaat gebeuren. En in de tussentijd mogelijkheden te creëren voor tijdelijke jongerenwoningen. Nog mooier zou het zijn als de gemeente gewoon die woningen koopt van Woonzorg. Daarmee krijgt ze volledig de regie in handen over wat er op die plek gebeurt. Het is een kans die de gemeente niet mag laten lopen. Doet ze dat wel, dan zijn de kansen voor Marken verkeken.’’


Afdrukken   E-mailadres