16 mei 2019 raadsvergadering: Kom in actie voor leefbaarheid Marken!

InsprekkenVia diverse kanalen is er afgelopen periode nadrukkelijk aandacht gevraagd voor behoud van leefbaarheid op Marken en dan specifiek op het gebied van Zorg en Wonen. Omdat gemeente Waterland hier een cruciale rol in kan en moet spelen, heeft de Eilandraad een en ander vooral daar onder de aandacht gebracht. Dat is gedaan bij zowel de twee verantwoordelijke wethouders als alle politieke fracties. Ook gaat de Eilandraad tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 16 mei over dit onderwerp inspreken. Ter ondersteuning van deze inspreekreactie is er op 5 mei jl. een brief naar de gemeente gestuurd.

In deze brief met bijlagen leest u onder meer de laatste stand van zaken over de voorgenomen kleinschalige zorgaccommodatie aan de Hoogkamplaan en hoe het verder moet met de jongeren die ter plaatse in de tijdelijke jongerenwoningen wonen. Bij die brief horen de bijlagen ‘Visie Toekomst Wonen en Zorg op Marken’ en ‘Aanvraag stimuleringssubsidie gemeente Waterland’. Wij vragen twee belangrijke zaken aan de gemeente:

1) Onderneem actie richting Woonzorg Nederland zodat het perceel Hoogkamplaan in het belang van behoud leefbaarheid wordt ontwikkeld

2) Maak een nieuwe plek op Marken mogelijk voor (verplaatsbare) tijdelijke jongerenwoningen (periode van maximaal 10 jaar)

De raadsvergadering is donderdag 16 mei vanaf 19.30 uur te volgen via omroep PIM. U bent uiteraard ook van harte welkom op de publieke tribune in het gemeentehuis om de noodkreet van de Eilandraad kracht bij te zetten.


Afdrukken   E-mailadres