Werkgroep Welzijn en Medische Zorg van de Eilandraad Marken

rolator

Omdat de centrale overheid steeds verder terugtreedt en de lokale gemeente zorg- en welzijnszaken dient over te nemen is op initiatief van De Eilandraad de werkgroep Welzijn en Medische (Jeugd en Ouderen) Zorg in het leven geroepen. De werkgroep vertegenwoordigt als informatie- en adviesplatform de Marker gemeenschap en zoekt de dialoog met vrijwilligers, inwoners en verschillende zorginstellingen en professionals. Daarnaast is de werkgroep gesprekspartner van de Gemeente Waterland inzake toekomstvisie en beleidsontwikkeling op dit terrein.


Het is de taak van de werkgroep om het huidige niveau van welzijn en (medische) zorg op Marken te bewaken en - waar nodig en mogelijk - nieuwe vormen of een hoger niveau te helpen realiseren. Momenteel worden de aanwezige zorgverleners en -faciliteiten in kaart gebracht en wordt een netwerk opgezet om zo te komen tot goed overleg en verregaande samenwerking tussen betrokken instanties en instellingen. Daarbij is het oogmerk elkaar te versterken en gezamenlijk invulling te geven aan een visie op de nabije en verdere toekomst.


De werkgroep vergadert eens per maand. Daarnaast vinden er tal van overleggen met organisaties, instellingen en hulpverleners plaats. De werkgroep voert hierin een actieve en stimulerende rol. Nieuwe werkgroepleden met hart voor zorg en welzijn zijn van harte welkom en kunnen zich, ook voor nadere toelichting, melden op het onderstaande emailadres.


[Contactadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]

 


Afdrukken   E-mailadres