Voorlopig geen zorgappartementen op Marken

zorgwelzijn2019retinaRuim vijf jaar geleden is de Visie voor Marken op de Toekomst door de Eilandraad gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de visie op ouderen en medische zorg. Daarin staat de volgende hoofddoelstelling:

Een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt.

De afgelopen vijf jaar hebben diverse vrijwilligers van de Eilandraad hard gewerkt om deze doelstelling te realiseren. U heeft eind 2019 in een inlegvel over Zorg & Welzijn kunnen lezen wat er allemaal is gedaan en bereikt.

Onderdeel van alle plannen is het realiseren van zorgappartementen op Marken voor zowel inwoners met mentale als fysieke aandoeningen. Deze beoogde kleinschalige woon-zorgvoorziening bestaat uit 8 tot 16 appartementen en heeft een gezamenlijke huiskamer. Vrijwilligers worden via een op te richten stichting begeleid en ingezet om zowel huiskameractiviteiten als hulp bij het langer thuis wonen mogelijk te maken.

Om deze mooie plannen te realiseren, is er heel veel tijd gestoken in het zoeken naar geschikte locaties op Marken. Achtereenvolgens zijn de volgende locaties serieus onderzocht, maar uiteindelijk allemaal afgevallen:

2015/2016: Perceel tussen de Patmoskerk en de dijk
Deze locatie is vooral afgevallen omdat zorgpartij Buurtzorg geen overeenstemming kon bereiken met zorgpartij Evean over aankoop van hun grond.

2016/2017: Zereiderpad 8
Hier waren vooral bezwaren van een aantal bewoners van Wittewerf en strenge provinciale bouwregels reden voor het schrappen van deze optie.

2018/2019: Hoogkamplaan
Eigenaar Woonzorg wilde uiteindelijk niet meewerken. Reden was hun plan om de hele locatie voor de hoogste prijs aan een ontwikkelaar te willen verkopen.

2019/2020: Bijgebouwen Patmoskerk
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken heeft recent besloten de gesprekken over dit plan met de Eilandraad en zorgverlener Buurtzorg te beëindigen vanwege mogelijk te grote risico’s. Omdat in de onderbouwing van dit besluit, zoals die in de kerkbode staat aangegeven , bepaalde uitgangspunten naar mening van de Eilandraad niet goed zijn begrepen, wordt daar nog op teruggekomen.

De Eilandraad, maar vooral Marken, is na ruim vijf jaar dus weer terug bij af. Met gemeente Waterland wordt nog gekeken hoe we op het punt van Zorg & Welzijn Marken leefbaar kunnen houden. Dus inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen, waarbij familie en mantelzorg nabij zijn. Aan de zorgpartijen zal het niet liggen. Buurtzorg heeft immers aangegeven graag hun concept ‘Buurtwonen’ op Marken te willen realiseren. Verder is het concept ‘Herbergier’ voor inwoners met (beginnende) dementie ook nog steeds een optie.

 


Afdrukken   E-mailadres