Uitslag enquête Zorgplan Marken en vervolgstappen

Bessie en BapRond de jaarwisseling is er op Marken een enquête onder de inwoners van Marken gehouden over de zorg- en woonbehoefte op Marken. De resultaten daarvan zijn gebruikt in gesprekken die het projectteam Zorgplan Marken met diverse partijen heeft gevoerd en voert. Tijdens de openbare vergadering van 17 juni jl. zijn de resultaten, conclusies en vervolgstappen met behulp van een powerpointpresentatie gepresenteerd.

Het projectteam gaat nu vooral aan de slag met Buurtzorg om plannen nader uit te werken. Daarmee hoopt de Eilandraad snel scherp te krijgen dat er wel degelijk sprake is van een kansrijk plan.

De gemeente kan dit dan meenemen in de vervolggesprekken met Woonzorg. De beoogde locatie van de kleinschalige zorgaccommodatie betreft immers een deel van het perceel aan de Hoogkamplaan waar nu de tijdelijke jongerenwoningen staan die in bezit zijn van Woonzorg.


Afdrukken   E-mailadres