Samen dromen, durven en doen (Zorgplan Marken)

dromenendurvenHet projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad werkt sinds begin 2018 aan het plan ‘Hoe word ik 100 op Marken’ en dat is in de regio niet onopgemerkt gebleven! De Eilandraad heeft, op verzoek van Dorpswerk Noord-Holland (de vereniging van dorpsraden en dorpshuizen in onze provincie), tijdens het vier jaarlijkse Noord-Hollands Plattelandsparlement hier een workshop over gegeven. Deze bijeenkomst op 23 november 2018 in Hoogkarspel had het thema ‘Samen Dromen, Durven en Doen’, …. en dat is nu precies waar de Eilandraad met haar zorgplan mee bezig is. CeesJan Visser en Jaap Boes hebben namens de Eilandraad kennis gedeeld met dorpsraden, raadsleden, statenleden, ambtenaren en bestuurders, …. waaronder gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof. Tevens is nadrukkelijk onder de aandacht gebracht hoe belangrijk het is om lokale initiatieven serieus te nemen. Deze vormen immers de basis voor het behoud van leefbaarheid in kleine kernen.

Zie ook het bijgaande bericht uit het Noordhollands Dagblad over deze bijeenkomst: ‘Kernen vormen kracht van de regio’. Ook de tijdens de workshop gebruikte presentatie vindt u bij dit bericht. Daarin leest u de laatste actualiteiten over de voortgang van het Zorgplan Marken. Tijdens de openbare vergadering op maandag 26 november (20.00 uur in Het Trefpunt) wordt hier ook kort aandacht aan besteed. Dan is er uiteraard ook ruimte om vragen te stellen aan de leden van het projectteam.

 

Noordhollands Dagblad 24-11-2018

Kernen vormen kracht van de regio


Ook bèèèh roepen lukt al beetje in hun ’parlement’

Peter Schat

HOOGKARSPELHet plattelandsparlement moet nog een beetje aan zijn mores wennen. Wat wil je ook, een mengsel van dorpsraadsleden, lokale en provinciale politici, ambtenaren, bestuurders en externe deskundologen met ruim honderd tegelijk in een zaal zetten en denken dat iedereen het met elkaar eens is?

Dagvoorzitter Jelle Blaauwbroek wilde naar Brits gebruik, we zien het vaak als het journaal over de Brexit gaat, collectief bèèèh-roepen introduceren en warempel, het lukte hem gisteren nog een beetje ook op deze derde editie van het eens per vier jaar te houden Noord-Hollands Plattelandsparlement.

En eigenlijk liep het ook heel soepeltjes, dat parlement, met een overgrote meerderheid van ’beroeps’ en allen gedreven door het ideaal kernen krachtig te maken om tot krachtige regio’s te komen. Precies zoals de deze week door de provincie vastgestelde Omgevingsvisie het wil. Gedeputeerde Joke Geldhof (D66) kwam het nog maar eens benadrukken.

Het is ook prikkelend en spannend het gevoel te hebben een nieuw soort democratie op te bouwen, waarin burgers rechtstreeks participeren in het vormgeven van hun gemeenschap in plaats van dat aan volksvertegenwoordigers over te laten. Drechterland, 20.000 inwoners verdeeld over acht kernen waar Hoogkarspel de grootste van is, heeft er ervaring mee. ,,Het lijkt wel een reclamefilm voor Drechterland. Maar dat is het natuurlijk ook een beetje’’, gaf wethouder Dirk te Grotenhuis (CDA) van die gemeente toe, nadat filmisch een aantal deelnemers aan ’allianties’ werden voorgesteld.

Zo heten in Drechterland de organen van burgerparticipatie. Er zijn er 48, waarin burgers en lokale overheid afspraken vastleggen hoe ’kernproblemen’ worden getackeld. Die gaan over zorg, verkeersveiligheid, wonen, werken en leren, het dorpsdiner en de speeltuin. Die laatste twee vindt iedereen leuk, maar komt de publieke ruimte in het geding, dan gaan belangen van aanwonenden, bestuurders en beslissers knellen, zo werd geanalyseerd.

De boodschap van dit derde plattelandsparlement: Een kleine kern die vitaal wil blijven moet oefenen op nieuwe manieren van gemeenschap zijn. Met ambtenaren die soepel kunnen zijn en politici die weten wanneer ze hun mond moeten houden. Ook dat is je nieuwe mores eigen maken, met vallen en opstaan.


Afdrukken   E-mailadres