Mededelingen uit de werkgroep Zorg en Welzijn:

zorgplanNaamswijziging werkgroep

Om beter aan te sluiten op het gebruik in het sociaal domein, hebben wij de naam van onze werkgroep ‘Welzijn en (medische) Zorg’ veranderd in ‘Zorg en Welzijn’. Dat ligt ook wat beter
‘in de mond’. De volledige naam is dus: Werkgroep Zorg en Welzijn Eilandraad Marken.

RIBW heet voortaan Leviaan
Er is nog een naamswijziging. Per 1 januari 2018 is het Regionaal Instituut voor Begeleid Wonen (RIBW) omgedoopt in: Leviaan. Zij zijn actief onder jongeren op Marken.

Opstellen Zorgplan Marken is gestart
Voor het opstellen van het ‘Zorgplan Marken’ is een projectteam samengesteld. Deze is op 20 maart 2018 gestart. Naast een aantal leden van de werkgroep Zorg en Welzijn, zitten daar afgevaardigden in van de huisartsenpost Marken en gemeente Waterland. Ook is een bouwkundig adviseur lid van het projectteam. Ter ondersteuning worden tevens organisatiedeskundigen en zorgspecialisten ingezet. Dit projectteam gaat de behoefte aan zorg op Marken in kaart brengen en zal aansluitend een businessplan opstellen. Het doel is om op Marken levensloopbestendig te kunnen blijven wonen en hiervoor de benodigde acties in gang te zetten. Het eerder uitgevoerde onderzoek naar een Herbergier (groepszorg voor dementerenden) wordt hier uiteraard in meegenomen.

Zoals u op de site van de Eilandraad kunt lezen, is er inmiddels een substantiële bijdrage ontvangen van de Stichting ‘Een Dijk van een Kust’. Dit ter dekking van de kosten voor professionele ondersteuning. Andere subsidieverstrekkers zijn inmiddels aangeschreven.

Bereikbaarheid voor mensen met een beperking
De komende maanden zal worden onderzocht hoe de toegankelijkheid van openbare ruimten, gebouwen en faciliteiten daarin op Marken is voor mensen met een beperking. Wij laten ons hierbij adviseren door ervaringsdeskundigen.

Sociale telefoonkaart
In samenwerking met de gemeente Waterland is door de thuiszorgorganisaties in Waterland een sociale telefoonkaart samengesteld voor 55+. Deze zal binnenkort verspreid worden onder deze doelgroep. Helaas zitten er wat fouten in en deze zullen in een nieuwe versie later dit jaar worden gecorrigeerd.

Aandacht voor eenzaamheid
De laatste jaren staat de bestrijding van eenzaamheid hoog in het vaandel van de gemeente Waterland, WonenPlus en de welzijnsstichtingen. Op de eerstvolgende openbare vergadering van de Eilandraad (maandag 25 juni 2018) zullen deskundigen een korte presentatie houden over dit onderwerp.

Eenzaamheid jongeren als gevolg van beperkte financiële middelen
Naast eenzaamheid onder ouderen, is er ook eenzaamheid onder jongeren. Dit kan het gevolg zijn van beperkte financiële middelen.

Binnen gemeente Waterland is er een ‘meedoenbudget’ voor inkomens die onder de 120% van de bijstandsnorm liggen. Dit is een budget voor maatschappelijke participatie van volwassenen. Het is een bedrag van €125 per persoon per kalenderjaar dat u maximaal kunt ontvangen. Op de website van gemeente Waterland staat omschreven hoe u in aanmerking kunt komen voor dit budget. Daar zijn ook de formulieren te downloaden welke nodig zijn om een aanvraag voor dit budget in te dienen.

Link website : https://www.waterland.nl/product/vergoeding-maatschappelijke-participatie-voor-volwassenen


Afdrukken   E-mailadres