Hoe staat het met het zorgconcept Herbergier op Marken?

herberg 3Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op 28 november 2016 heeft de Eilandraad het Herbergier-concept gepresenteerd, inclusief een kansrijke locatie daarvoor nabij Wittewerf. De bedoeling is om zorgbehoevende Markers langer op Marken te laten wonen. Daarmee blijven zij onderdeel van de gemeenschap en neemt de kans op mantelzorg door op Marken wonende familie en vrienden toe. Voor meer informatie, zie ons websitebericht d.d. 1 december 2016.

Ondertussen is het zorgconcept door de werkgroep Herbergier van de Eilandraad nader onderzocht. Er is bijvoorbeeld met beheerders van de Herbergier in Assendelft gesproken en bekeken hoe het in de praktijk reilt en zeilt. Ook zijn vertegenwoordigers van de franchiseorganisatie achter het concept, de ‘Drie Notenboomen’, op Marken geweest. Men is positief over de kans van slagen van een Herbergier op Marken, waarbij het de bedoeling is dat vooral inwoners van Marken hiervoor in aanmerking komen. Naar verwachting zullen ervaringsdeskundigen tijdens onze eerstvolgende Openbare Vergadering aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Deze vergadering is op maandag 26 juni 2017 20.00 uur in Het Trefpunt.

Omdat de ‘Drie Notenboomen’ niet zelf investeert in het realiseren van de benodigde 12 tot 16 appartementen, heeft de Eilandraad een woningbouwcorporatie benaderd. Zij hebben het in beraad en moeten bijvoorbeeld nog vaststellen of zij dit wettelijk wel mogen doen. Mocht dat niet lukken, dan heeft de Eilandraad nog andere investeerders in het vizier. Uiteraard vraagt dit proces de nodige tijd en naar verwachting zal nog heel 2017 nodig zijn. Zodra het allemaal wat concreter wordt, zal de investeerder in contact worden gebracht met de verantwoordelijke wethouders van gemeente Waterland en de ‘Drie Notenboomen’. De Eilandraad geeft het stokje dan definitief over en volgt de daadwerkelijke planuitwerking verder vanaf de zijlijn.

Uiteraard moet er ook nog een locatie worden gevonden. Hoewel de Eilandraad een kansrijke locatie nabij Wittewerf op het oog had, blijkt dit toch wat lastiger vanwege aanhoudende zorgen en bezwaren van enkele bewoners van Wittewerf. Er is ondertussen door hen een stichting ‘Vrijliggende Werven Marken’ opgericht. Vertegenwoordigers van deze stichting willen echter alleen met de Eilandraad in gesprek indien de kansrijke locatie nabij Wittewerf op voorhand definitief wordt geschrapt. Op 21 januari 2017 hebben wij daarom een brief naar alle direct aanwonenden en de stichting gestuurd. Dit om hen te informeren over de ontstane impasse en het vervolg. Ondanks ons verzoek daartoe, hebben wij geen enkele opmerking of suggestie ontvangen. Het meedenken aan de voorkant door aanwonenden (en de stichting), blijft op dit moment dus beperkt tot de op 14 november 2016 speciaal voor hen georganiseerde bijeenkomst.

Om het locatieonderzoek volledig te maken werd de suggestie gedaan om de nieuwbouwplannen bij de sportvelden van SV Marken toe te voegen. In eerste instantie was dit niet mogelijk vanwege een eis van de ‘Drie Notenboomen’. Voor het Herbergier-concept komen namelijk alleen bestaande panden in aanmerking. Deze panden kunnen dan verbouwd of vernieuwd worden. Bij navraag blijkt dat zij die eis alleen stellen om langdurige bestemmingsplanprocedures te voorkomen. Indien er meegelift kan worden met een bestemmingsplanwijziging voor woningbouw, is de gestelde eis dus minder relevant. Daarom heeft de Eilandraad tijdens haar eerste bespreking met gemeente Waterland over woningbouw op de sportvelden van SV Marken de optie Herbergier ingebracht. Naar verwachting heeft gemeente Waterland nog maximaal een half jaar nodig om de definitieve randvoorwaarden van het totale bouwplan ‘Sportvelden SV Marken’ te bepalen. Deze randvoorwaarden zijn dan mede bepalend hoe kansrijk een Herbergier binnen dat bouwplan is. Daarna kan de Eilandraad haar locatieonderzoek alsnog definitief afronden.


Afdrukken   E-mailadres