Helpt u mee met het realiseren van een zorgaccommodatie op Marken?

zorgplanIn de kerstvakantie heeft het projectteam Zorgplan Marken van de Eilandraad huis aan huis op Marken een enquête verspreid. Dit om meer te weten te komen over de behoefte aan zorg en zorgwoningen op Marken. Deze gegevens zijn nodig om het gesprek aan te kunnen gaan met zorgpartijen en investeerders. Het doel is om een kleinschalige zorgaccommodatie op Marken te realiseren waar zorg op maat wordt geboden aan vooral Markers. Zowel de Hoogkamplaan (ter plaatste van de tijdelijke jongerenwoningen) als het Zereiderpad (boerderij fam. J. Visser) zijn aangemerkt als kansrijke locaties.

Ondertussen hebben ongeveer 150 huishoudens hun enquêteformulier ingeleverd. Een mooie opbrengst, …. maar wij streven naar minimaal 200 inzendingen. Doe dus mee en lever het ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 18 januari in. De bedoeling is dat er slechts één enquête per huishouden wordt ingeleverd. Mocht u uw formulier kwijt zijn, dan zijn er nog voldoende beschikbaar in dorpshuis Het Trefpunt (op de leestafel). Daar vindt u ook de box waar u de ingevulde enquête in kunt doen. U kunt ook zelf de enquête printen, invullen en inleveren bij de op de enquête aangegeven inleveradressen. Wij rekenen op uw medewerking in het belang van de leefbaarheid op Marken!


Afdrukken   E-mailadres