Evaluatie samenwerking zorgappartementen Patmoskerk

Patmoskerk1Zoals in het bericht ‘Voorlopig geen zorgappartementen op Marken’ op deze website staat aangegeven, heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken (PGM) de gesprekken met de Eilandraad en zorgpartij Buurtzorg beëindigd. PGM heeft één en ander toegelicht in de Kerkbode van 18 juli 2020. Deze berichtgeving was aanleiding voor een evaluatie tussen vertegenwoordigers van PGM en de Eilandraad. Blijkbaar waren diverse randvoorwaarden niet goed begrepen en was er daardoor op verkeerde gronden een besluit genomen.

Uit de evaluatie bleek dat naar de mening van de Eilandraad op diverse punten de berichtgeving in de Kerkbode onjuist was. Belangrijkste oorzaak bleek het verschil in informatiepositie. Aan de ene kant de Eilandraad die al 5 jaar aan plannen voor zorgappartementen werkt. Aan de andere kant PGM die veel informatie in één keer te verwerken kreeg in enkele overleggen. Daardoor is bijvoorbeeld aangenomen dat PGM in de op te richten stichting ‘Zorg voor Marken’ moest gaan deelnemen of zelfs ontwikkelende partij zou moeten worden. Tevens werd gesteld dat er geen actuele cijfers zouden zijn over de behoefte aan deze zorgappartementen. Ook allerlei uitwerkingen, zoals het aantal appartementen en exploitatiekosten waren al wel voorzien, maar nog niet besproken tot in detail. Afspraak was echter om eerst tot een schetsontwerp te komen en PGM aan te laten geven binnen welke financieel-juridische kaders nadere uitwerking kansrijk zou zijn.

Per saldo wordt het besluit van PGM echter niet anders. Belangrijkste reden is dat – op basis van ingewonnen advies van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en Kerkelijk Waardebeheer van de PKN - PGM eerst voor zichzelf helder wil krijgen wat haar visie voor de toekomst is voor haar gebouwen. Bij nu al realiseren van zorgappartementen worden eventuele andere mogelijkheden lastiger of zelfs onmogelijk. De plannen van de Eilandraad komen dus eigenlijk te vroeg voor PGM. Dit nog los van eventuele financiële risico’s die PGM zich simpelweg niet kan permitteren.

De Eilandraad dankt PGM voor het serieus meedenken in het belang van de leefbaarheid op Marken. De Eilandraad zal wederom andere wegen moeten vinden om haar hoofddoelstelling waar te maken. Dus een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt.


Afdrukken   E-mailadres