Resultaten Meldpunt Overlast Toerisme

marken ketsdNaar aanleiding van de enquête die geleid heeft tot de toekomstvisie van Marken (2015) bleek dat er door bewoners ook overlast ervaren werd van het toerisme. Er zijn diverse gesprekken geweest met gemeente Waterland en een aantal traveltrade organisaties. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van pictogrammen die op folders zijn weergegeven en aan de reisbranche zijn gecommuniceerd. Met als doel dat ongewenst gedrag (ongevraagd fotograferen, naar binnen kijken, op houten schotten kloppen, midden op de weg lopen, 120 bezoekers één gids etc.) voorkomen zou worden. Tevens hebben we als werkgroep de gidsen van een bepaalde organisaties geïnformeerd zodat zij zich bewust worden van de overlast die (grote groepen) toeristen kunnen veroorzaken. Ook zijn er een aantal initiatieven ontwikkeld zoals de Marker Winkeltjesroute, Marker Winterfolder om zo de lokale economie mee te laten profiteren van de bezoekersstromen.

Naar aanleiding van bovenstaande, is er afgelopen zomer een nummer geopend, waarop overlast van toerisme gemeld kon worden. Tijdens de openbare vergadering van 26 november 2018, zijn de meest in het oog springende foto's en resultaten met de bezoekers gedeeld, zie bijgaande powerpointpresentatie. Hoewel het aantal meldingen via de Whats app (40 berichten en 60 foto’s) niet bijzonder hoog was, blijkt uit gesprekken met bewoners dat deze maatregelen het gevoel van overlast niet hebben kunnen verminderen. Dit komt waarschijnlijk ook omdat er geen beleid (wet- en regelgeving) onder ligt en dat er ook niet op gehandhaafd wordt. Maar het komt zeker doordat het toerisme de snelst groeiende sector ter wereld is. Steeds meer mensen gaan reizen en de conservatieve voorspelling is dat het toerisme naar Nederland dat nu 18 miljoen bezoekers per jaar is, tot 2030 uitgroeit naar 29 miljoen bezoekers per jaar. Marken ligt dichtbij Amsterdam (bereikbaar), is mooi bewaard gebleven (het echte Holland) en er zijn geen beperkende maatregelen. Dus we kunnen ervan uitgaan dat als er geen disruptieve ontwikkelingen zijn (aanslagen, epidemieën, crises) dat het toerisme de komende jaren gaat toenemen. In de powerpointpresentatie worden ook de vervolgstappen van de werkgroep toerisme benoemd.


Afdrukken   E-mailadres