’Regels tegen overlast toeristen’

Noordhollands Dagblad 28-01-2019

groepEilandraad Marken vraagt om actie van de gemeente Waterland

De Eilandraad Marken gaat de gemeente Waterland vragen regels op te stellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. Gedacht wordt aan een maximale omvang van groepen toeristen en het aanwijzen van straten en stegen waar toeristen helemaal niet meer als georganiseerde groep mogen komen.

Dat zegt de werkgroep toerisme van de Eilandraad na een inventarisatie van verschillende vormen van overlast en de klachten daarover. Marken trekt van oudsher veel toeristen, maar het aantal neemt de laatste tijd sterk toe en daarmee stijgt ook het aantal klachten over overlast voor bewoners.

Meldpunt

Om een beeld te krijgen van de omvang en aard van de overlast werd begin vorig jaar een meldpunt geopend: via Whatsapp konden inwoners melding maken van incidenten en ze illustreren met behulp van foto’s. Via dat meldpunt zijn veertig berichten en zestig foto’s binnengekomen. Volgens de werkgroep is bovendien uit gesprekken met bewoners gebleken dat het gevoel van overlast niet is afgenomen.

Die overlast wordt vooral veroorzaakt door toeristen die met een touringcar op Marken arriveren en vervolgens een rondleiding op het eiland krijgen. Het gaat soms om groepen van 60 tot 120 mensen die zich onder leiding van één gids door de smalle straten en stegen wurmen, waardoor verstopping ontstaat met alle gevolgen van dien voor bewoners, bedrijven en de veiligheid.

Verder gluren toeristen bij bewoners naar binnen, kloppen ze op de houten schotten om te controleren of het wel echt hout is, plukken ze bloemen uit privétuinen en gebruiken ze bloembakken als as- of afvalbak.

Touringcars

De Eilandraad wil daarover in gesprek gaan of blijven met touroperators, buschauffeurs en gidsen, maar dringt er ook bij de gemeente op aan om regels op te stellen. Zo zou een groep niet groter mogen zijn dan 25 personen per gids en zouden groepen toeristen geweerd moeten worden uit de smalle steegjes van de Kets en de Buurten. Ook wil de Eilandraad dat op bepaalde piekdagen en -uren het aantal touringcars dat op Marken arriveert, aan banden wordt gelegd. Dat is bijvoorbeeld te realiseren door een systeem waarbij touroperators de komst van een bus van tevoren moeten melden.

De lokale politiek heeft al eerder laten weten de zorgen van de Eilandraad te delen en het massatoerisme op Marken te willen beteugelen. Maar of het ook echt tot regels komt is de vraag. Die zijn namelijk zinloos als ze niet worden gehandhaafd en handhaving kost geld. En dat is iets dat de gemeente op dit moment niet heeft.


Afdrukken   E-mailadres