Nieuwsbrief Eilandraad Marken (werkgroep Toerisme)

marken ketsdBeste inwoners van Marken,
Op 18 november jl. vond de laatste Openbare Vergadering van dit jaar plaats. Daar werd heel veel actuele informatie gedeeld door de werkgroepen van de Eilandraad. Naar aanleiding van de vergadering is besloten om per onderwerp een nieuwsbrief te maken met meer achtergrondinformatie. Deze week is het de beurt aan werkgroep Toerisme.

Algemeen
Toerisme op Marken is sinds meer dan 100 jaar een vaststaand feit en een fenomeen dat we niet kunnen en willen veranderen. Het geeft levendigheid en levert voor ons als Markers voordelen m.b.t. de leefbaarheid op zoals werkgelegenheid, frequentie openbaar vervoer, een geldautomaat en een supermarkt. Maar het fenomeen ‘de toerist’ verandert, net als onze hele samenleving. Er komen meer toeristen en degene die georganiseerd Marken bezoeken komen in steeds grotere groepen met één begeleidende gids. Tevens komen er bezoekers met een andere kijk op privacy en zij hebben andere normen en waarden dan wij. Dit kan leiden (tot beleving van) overlast voor ons als inwoners en het gevoel niet-begrepen te worden als men een dergelijke toeristengroep of gids op bepaalde zaken aanspreekt. Daarbij geeft een bepaalde wijze van promotie door de toeristenbranche een minder realistische kijk op ons eiland dan de werkelijkheid is. Op een aantal plekken binnen Marken kan de hoeveelheid toeristen en hun gedrag problemen veroorzaken en overlast geven. Dat manifesteert zich van verkeershinder tot het aantasten van de privacy. Er zijn geen gegevens beschikbaar die over langere tijd zichtbaar maken of het aantal toeristen nu toe- of afneemt.

Rol van de Eilandraad
Onze rol als Eilandraad bij het onderwerp toerisme vraagt om zorgvuldig handelen. Wij vertegenwoordigen de belangen van Markers en die kunnen m.b.t. toerisme tegengesteld zijn. De Eilandraad stelt zich op het standpunt dat het haar taak is de belangen van bewoners en Marker ondernemers te vertegenwoordigen. De leden van de werkgroep hebben met inwoners gesproken over de overlast en welke oplossingen er zijn om dat te verminderen. In gesprekken met de Marker bedrijven blijkt dat die ook kansen en bedreigingen op zich af zien komen. Tevens is er gesproken met Tours&Tickets en de Volendam-Marken Express.

Acties van ER-werkgroep Toerisme
Met de resultaten zijn we in gesprek gegaan met gemeente Waterland. Zowel de wethouder die toerisme in zijn portefeuille heeft als de politieke partijen zijn geïnformeerd. Hen is gevraagd mee te werken aan de voorgelegde oplossingen. Wethouder toerisme ten Have onderkent de ontwikkelingen zoals toename aantal toeristen en overlast van toerisme op bepaalde plekken in Nederland. Hij is in gesprek gegaan met Guidor (gidsen organisatie), een aantal touroperators en een aantal ondernemers die Marken als bestemming verkopen. Alle partijen hebben aangegeven zich constructief te willen opstellen om te komen tot goede afspraken om enerzijds overlast te beperken en anderzijds het imago van Marken als aantrekkelijke bestemming op peil te houden of verbeteren.

Natuurlijk maakt elke partij daarbij zijn eigen afweging, variërend van commercieel belang van een ondernemer, beperken van overlast voor een inwoner en het verbeteren van de leefbaarheid voor de kern Marken door gemeente Waterland.

Convenant
De gesprekken hebben geresulteerd in een convenant met alle betrokken partijen met als doel de overlast van georganiseerde groepen toeristen te verminderen. Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan alle betrokken partijen zich moeten houden.

Wie doen daaraan mee en wat houdt het in:
Gemeente Waterland, Eilandraad Marken (in samenwerking met bewoners en Marker ondernemers), leden van de alliantie van touroperators, gidsenorganisatie Guidor en rederij Volendam-Marken Express doen mee aan het convenant. Zij maken afspraken (gedragsregels) over de groepsgrootte (één gids per 50 personen), gewenst gedrag, voorkomen stremming lokaal verkeer, beperking van geluid en aangewezen locaties waar gidsen uitleg geven. Verder mogen er voor 9.00 uur en na 19.00 uur geen rondleidingen meer worden gestart. Deze regels gelden voor alle aanbieders van groepsrondleidingen. Na een jaar vindt een evaluatie plaats. Indien er wordt geconstateerd dat de afspraken niet worden nageleefd, zal de gemeente Waterland beslissen over continuering van het convenant. Alternatief is dat er een publiekrechtelijke regeling (APV) vanuit de gemeente van kracht wordt.

Voor een gastvrij ontvangst op Marken en voor het controleren op de naleving van de gemaakte afspraken worden op drukke dagen gastheren en -vrouwen ingezet. Gidsen en/of groepen die de afspraken niet nakomen, worden hier op aangesproken en hun opdrachtgevers door gemeente Waterland geïnformeerd. Gastheer of -vrouw wordt een betaalde functie waarbij de voorkeur uitgaat naar inwoners van Marken. Zij kennen de gevoeligheden en attenderen de individuele toerist op een prettig verblijf op Marken. De nog op te richten werkgroep zal de gedragsregels verder uitwerken, de werkzaamheden van de gastheren en –vrouwen definiëren en de evaluatie opzetten en uitvoeren. De werkgroep zal bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen die het convenant ondertekenen.

Tweesporenbeleid
Er is vanuit de Eilandraad gekozen om op het gebied van toerisme een tweesporenbeleid te voeren. Enerzijds door met behulp van het convenant de overlast van grote georganiseerde groepen toeristen voor bewoners te beperken en zo veel als mogelijk in goede banen te laten leiden. Anderzijds door met Marker ondernemers te kijken hoe het kwaliteitstoerisme op Marken uitgebreid kan worden. Het gaat hierbij om toeristen die op eigen gelegenheid naar Marken komen en gebruik maken van de voorzieningen (o.a. winkels en restaurants). Gezien het wegvallen van de directe busverbinding tussen Marken en Amsterdam Centraal is deze vorm van toerisme afgenomen en behoeft ook dit aandacht.

Nadere informatie
Mocht u de volledige inhoud van het concept-convenant willen lezen, dan kunt u dit hier downloaden. Heeft u opmerkingen of vragen, dan kunt u deze per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) stellen. Of één van de leden van de Eilandraad aanspreken.


Afdrukken   E-mailadres