Actie tegen overlast toeristen

toeristen marken

Noordhollands Dagblad 08-08-2019

Regels over wat wel en niet mag op Marken zwart op wit in convenant

De gemeente Waterland gaat, samen met de Eilandraad Marken en touroperators, regels opstellen om de overlast van toeristen op het voormalige eiland te beperken. De regels komen zwart op wit te staan in een ’convenant’, zoals het college van b en w het noemt.

Op Marken wordt al jaren steen en been geklaagd over overlast van toeristen. Met de toename van het aantal toeristen de laatste tijd neemt ook het aantal klachten over overlast toe.

Die overlast wordt vooral veroorzaakt door toeristen die met een touringcar op Marken arriveren en vervolgens een rondleiding op het eiland krijgen. Het gaat soms om groepen van 60 tot 120 mensen die zich door de smalle straten en stegen wurmen, waardoor verstopping ontstaat met alle gevolgen van dien voor bewoners, bedrijven en de veiligheid.

Gluren

Verder gluren toeristen bij bewoners naar binnen, kloppen ze op de houten schotten om te controleren of het wel echt hout is, plukken ze bloemen uit privétuinen en gebruiken ze bloembakken als as- of vuilnisbak.

Een half jaar geleden trok de Eilandraad Marken daarover aan de bel bij de gemeente met het dringende verzoek om regels op te stellen om de overlast te beperken. Die wens lijkt nu in vervulling te gaan. Het college van b en w besloot onlangs om ’spelregels/richtlijnen vast te leggen in een convenant dat tot stand moet komen in samenwerking met de werkgroep toerisme van de Eilandraad en toeristische ondernemers’.

Wat er precies in het convenant komt te staan is nog niet duidelijk, maar het ligt voor de hand dat touroperators en gidsen wordt opgedragen om hun klanten nadrukkelijk te instrueren over wat wel en niet mag tijdens de rondleidingen en dat ze hun toeristen er ook op aanspreken als ze ongewenst gedrag vertonen.

Mogelijk worden in het convenant ook regels opgenomen voor een betere spreiding van de toeristen die Marken bezoeken, evenals over de omvang van de toeristengroepen. Daar pleitte de Eilandraad een half jaar geleden al voor en onlangs kwam het CDA in de gemeenteraad van Waterland met een voorstel om de maximale groepsgrootte (van bijvoorbeeld 25 mensen) vast te leggen in de APV (algemene plaatselijke verordening). Over dat voorstel is toen niet gestemd in afwachting van nieuw overleg over de problematiek tussen de gemeente en andere betrokken partijen. De vraag die toen opkwam was hoe zo’n regel moet worden gehandhaafd.


Afdrukken   E-mailadres