×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Geld toerisme Marken moet terug naar eiland

 

 

SX00133 9

Toeristen op Marken brengen veel geld in het laatje van de gemeente waar Markers graag iets van willen terugzien.

 

Bovenstaand citaat komt uit de concept "Visie voor Marken op de Toekomst" die op 19 oktober jl. is ingediend bij de gemeente Waterland, zie ook ons eerdere bericht hierover van 19 oktober jl.

Het college van B&W van de gemeente Waterland heeft tot 21 november a.s. de tijd om te reageren op de concept visie.
Heeft u ook belangstelling heeft voor de concept visie van Marken en wilt u nog input hierover leveren, stuur dan een mail naar info@eilandraad en wij sturen u de concept visie. Uw reactie moet uiterlijk vrijdag 21 november a.s. bij ons binnen zijn op hetzelfde e-mailadres.
Tijdens de Openbare Vergadering van de Eilandraad op maandag 1 december a.s. zal de definitieve visie worden gepresenteerd aan de bewoners.

 Op dinsdag 28 oktober jl. heeft het Noordhollands Dagblad onderstaand stuk gepubliceerd in de editie Dagblad Waterland.

MARKEN - Het geld dat de gemeente Waterland verdient aan de toeristen op Marken, moet worden gebruikt om het eiland mooi, schoon en bewoonbaar te houden. Dat stelt de Eilandraad Marken in een concept van de toekomstvisie voor het dorp.

Volgens de Eilandraad leveren toeristen en recreanten die Marken bezoeken de gemeente Waterland jaarlijks ongeveer 660.000 euro op. Dat is de toeristenbelasting, die elke niet-inwoner van Waterland moet betalen om het eiland te bezoeken, en de opbrengst van het grote parkeerterrein. Het geld vloeit in de algemene gemeentekas en Marken en zijn inwoners zien er te weinig van terug, vindt de Eilandraad.

Die stelt voor om het geld, of in elk geval een substantieel deel ervan, ten goede te laten komen aan de bescherming van monumenten die in particulier bezit zijn. Daar heeft Marken er nogal wat van. In de toekomstvisie stelt de Eilandraad de vraag: ,,Hoeveel van de inkomsten kunnen terugvloeien naar de bewoners die nu uit eigen zak verplicht het beschermd dorpsgezicht en hun monumenten onderhouden? Het hoeft nauwelijks betoog dat het merkwaardig is dat, waar burgers moeten investeren in hun bijzondere behuizing, de gemeente daarvoor de revenuen incasseert.''

Maar die revenuen kunnen volgens de Eilandraad ook op een andere manier worden gebruikt. Marken wil graag dat bestaande woningen, die nu leeg staan en aan het verkrotten zijn, worden opgeknapt zodat ze beschikbaar komen voor jongeren en starters op de woningmarkt. De Eilandraad roept de gemeente op om daarin te investeren: ,,Financiering hiervan kan komen uit de toeristenbelasting. Zo komt het geld dat toeristen betalen om de schoonheid van Marken te aanschouwen (voor een deel) ten goede aan het behoud van die schoonheid.''

De toekomstvisie voor Marken is een wens van Markers zelf en de gemeenteraad. Die nam in september een motie aan om 'samen met de Eilandraad een visie op te stellen'. Van die samenwerking is niet veel terechtgekomen, zegt de Eilandraad, omdat de gemeente er geen geld voor had. Het concept, dat de Eilandraad nu met hulp van een flink aantal inwoners gemaakt heeft, is onlangs opgestuurd naar de raadsleden. Die kunnen er tot 21 november op reageren. Daarna wordt een definitieve visie gemaakt.

 

 


Afdrukken   E-mailadres