Eilandraad dient 10 speerpunten in bij gemeente Waterland

speerpuntenOp 1 februari 2015 heeft de Eilandraad haar Visie voor Marken op de Toekomst bij gemeente Waterland ingediend (zie knop “Toekomstvisie’). Er is toen ook een actie- en wensenlijst voor de gemeente meegestuurd (zie pdf onderaan dit bericht). Nu drie jaar later, en aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode, is de visie door de Eilandraad geëvalueerd. Daarbij is vastgesteld welke resultaten zijn bereikt en wat nog aandacht behoeft. Het dagelijks bestuur van de Eilandraad heeft dit op 9 januari 2018 besproken met het college van B&W. De resultaten van dat gesprek zijn verwerkt in de definitieve evaluatie (zie pdf onderaan dit bericht). Tevens is een top 10 van speerpunten geformuleerd welke, samen met de evaluatie, naar alle politieke fracties en het college zijn gestuurd.

De 10 speerpunten voor de komende periode zijn:

  1. Vertalen van beleid naar acties (jaarplan en jaarverslag per kern)
  2. In balans brengen van toerisme op Marken (escalatie voorkomen)
  3. Opstellen ‘Zorgplan Marken’ en starten met de uitvoering daarvan (meedenken en meedoen!)
  4. Behoud van een ontmoetingsvoorziening voor de jeugd (regierol gemeente)
  5. Doorrijden van toeristen naar en parkeren binnen de oude kern tegengaan (start onderzoek)
  6. Woningbouw afstemmen op de behoefte (opleveringsplanning)
  7. Aandacht voor teruglopend aantal vrijwilligers (kansen Participatiewet)
  8. Inkomsten parkeren Marken is van en voor toeristen (maak er een doelbelasting van)
  9. Financiering meekoppelkansen dijkversterking Marken (benut deze unieke kans!)
  10. Tegengaan zwaar verkeer binnen Marken (zet in op handhaving en alternatieven)

 

 

 

PDF Icon Actie- en wensenlijst

 

PDF Icon Definitieve evaluatie

 


Afdrukken   E-mailadres