Verzoek financiële bijdrage Eilandraad

De Eilandraad vraagt na een aantal jaren wederom om een financiële bijdrage vanuit de Marker bevolking om haar activiteiten voort te zetten. In dit artikel leest u alles over hoe u een donatie kunt doen.

De Eilandraad leeft en is groter dan ooit. Wij zijn uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner waar overheden en instanties rekening mee houden. Het behouden van leefbaarheid op Marken, op zowel de korte als lange termijn, staat hierbij hoog op de agenda. Dit alles kan niet zonder ook kosten te maken.

Wij zijn dankbaar voor de steun die wij, in elk opzicht, voelen vanuit de mensen voor wie we actief zijn: de Marker bevolking. Financiële steun is echter als vrijwillig collectief één van de pilaren waarop ons fundament rust. De Eilandraad is gedurende de jaren ruimhartig financieel gesteund door de inwoners van Marken. Ook zijn er mensen die zonder betalingsverzoek geld hebben overgemaakt. Wij hebben deze verkregen bijdragen naar eer en geweten besteed. Zie voor specifieke informatie het financieel overzicht op deze site onder het kopje ‘over ons’.

In de inlegvellen die wij periodiek op deze site plaatsen hebben wij u op de hoogte gehouden van de vele onderwerpen waarbij wij betrokken zijn. Omdat onze reserves na enkele jaren weer zijn verminderd vragen wij u om een financiële bijdrage. Wij wijzen u erop dat de Eilandraad een ANBI status heeft van de Belastingdienst. Door deze status zijn giften aan de Eilandraad fiscaal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Of u ons middels een donatie wilt steunen en de hoogte van het bedrag bepaalt u zelf. Ons rekeningnummer is NL14 RABO 0310 759 188 t.n.v. Stichting Eilandraad Marken.

U kunt er voor uw bijdrage ook voor kiezen onderstaande link of QR code te gebruiken. Deze zet u rechtstreeks door naar de bank van uw keuze voor het doen van uw bijdrage.

qr donatie 2021

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=VDD0fviASa-VJX5xP4foxg

Namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Eilandraad danken wij u op voorhand voor uw bijdrage!


Afdrukken   E-mailadres