×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 126 niet laden

Rondschrijven november 2015

Openbare vergadering maandag 30 november 2015 20.00 uur in Het Trefpunt
Zet deze datum alvast in uw agenda. Over twee weken komen wij weer met een inlegvel en dan met de definitieve agenda. Diverse onderwerpen zijn namelijk de komende weken nog onderwerp van gesprek (zie dit inlegvel). Verder leest u in dit inlegvel wat ons het afgelopen half jaar zoal heeft beziggehouden.

Dorpsvernieuwingsprijs en Leefbaarheid
Zoals u in de gratis weekbladen heeft kunnen lezen, is Marken op zaterdag 26 september in Zieuwent tweede geworden in de landelijke finale van de dorpsvernieuwingsprijs. Deze prijs wordt door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen om de twee jaar uitgereikt aan dorpen die zich inzetten voor het behoud van de leefbaarheid en sociale cohesie van het eigen dorp. De winnaar Hoonhorst ontving 2.000 euro en vertegenwoordigt Nederland in 2016 in de Europese finale in Hongarije.

Kern met Pit en Promotie Marken
Via de prijs Kern met Pit (www.kernmetpit.nl) ondersteunt de Nederlandsche Koninklijke Heidemaatschappij projecten op het gebied van leefbaarheid. De Eilandraad heeft het project Promotie Marken als woonomgeving aangemeld. Dit project wil via communicatie enkele bestaande vooroordelen over Marken wegnemen om meer jonge gezinnen aan te trekken en het inwonertal op termijn op peil te houden. Werkgroep Promotie Marken als woonomgeving haalt alles uit de kast om Marken op de kaart te zetten en heeft begin dit jaar een subsidie van 3.500 euro vanuit het Stimuleringsfonds van gemeente Waterland ontvangen. Na lancering van de prachtige website (www.mooiwonenopmarken.nl), zijn er nu ook uit te delen promotiekaartjes ontworpen en gedrukt. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de Eilandraad, maar u kunt ze ook meenemen vanuit het toeristisch informatiepunt aan de haven. Helpt u ook mee om Marken positief op de kaart te zetten? Eind november horen we definitief of we in de Noordhollandse finale op 23 januari 2016 in Wijk aan Zee kunnen meedingen naar de titel 'Kern met Pit', goed voor een bedrag van € 1.000. Worden we overall winnaar van Noord-Holland, dan komen daar nog eens € 1.500 bij én we mogen dan door naar de landelijke finale.

Eilandraad gaat nog steeds voor 80 km/uur op de N518
Vorig jaar heeft de Eilandraad aan tafel gezeten met ambtenaren van provincie Noord-Holland over het veiliger maken van de provinciale weg N518 tussen Monnickendam en Marken. Omdat de provincie vast hield aan het instellen van 60 km/uur op het traject Monnickendam - afslag Uitdam, heeft de Eilandraad een alternatief uitgewerkt en deze eerst voorgelegd aan gemeente Waterland. Gemeente Waterland heeft, mede namens de Eilandraad, de provincie in juni dit jaar opnieuw benaderd. Daarbij gaf de provincie in juli per brief aan toch vast te willen houden aan 60 km/uur. In deze brief werd volledig voorbij gegaan aan het hoofdargument dat 60 km/uur de weg vanwege veel meer (onverantwoorde) inhaalmanoeuvres juist onveiliger maakt. Op 2 november jl. heeft de Eilandraad het gelopen proces en de inhoudelijke argumenten besproken met gedeputeerde Elisabeth Post. De resultaten en vervolgstappen bespreken wij graag met u tijdens de Openbare vergadering.

Eilandraad blijft zich inzetten voor een veilige en toekomstbestendige dijk
De Eilandraad is nu bijna tien jaar in gesprek met Rijkswaterstaat (RWS) over de dijkversterking. Via onze website en tijdens vele openbare vergaderingen van de Eilandraad heeft u de voortgang kunnen vernemen. Ook zijn er diverse informatieavonden van RWS geweest. Voor de Eilandraad werd echter tijdens een overleg op 1 oktober 2015 de ondergrens bereikt en van daaruit zijn alle overleggen met RWS opgeschort. De relatie met RWS is op zich niet het probleem maar wel het feit dat er steeds verder wordt gegaan in het naar beneden bijstellen van de normen. Een kikker overleeft niet in een langzaam aan de kook gebrachte pan met water omdat deze er verzuimt uit te springen. Dat gaat ons dus niet overkomen want de Markers hebben net als iedere andere Nederlander recht op basisveiligheid; wat de economische waarde van het achterland ook is.
Onze omringdijk heeft de afgelopen dertig jaar namelijk al extreem achterstallig onderhoud opgelopen. Nu worden normen dusdanig wettelijk bijgesteld dat de zeer slechte dijk, geschatte overstromingskans van eens in de 125 jaar, pas aangepakt hoeft te worden bij een overstromingskans van eens in de 100 jaar. Bij onze buren in Volendam rekenen ze met een ruim tien keer veiligere norm.
Ondertussen is er op 14 december een gesprek gepland tussen vertegenwoordigers van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad, de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de deltacommissaris (adviseur van minister Schultz-Van Haegen), de directeur RWS afdeling Noord-Holland en onze burgemeester. Wij worden in ieder geval als Eilandraad en als Markers gehoord.
Ook hier bespreken wij de mogelijke vervolgstappen graag met u tijdens de Openbare vergadering.

Balans Toerisme en leefbaarheid
Het toerisme levert voor- en nadelen op voor Marken als geheel. In de begin dit jaar gepresenteerde Toekomstvisie voor Marken zijn een aantal zaken benoemd om de balans tussen economie (bezoekers) en leefbaarheid (bewoners) te verbeteren. De werkgroep Toerisme van de Eilandraad is hier afgelopen jaar mee aan de slag gegaan richting inwoners, (toeristische) ondernemers, gemeente Waterland en andere relevante partijen. Op 2 november jl. is er een bijeenkomst geweest met bewoners naar aanleiding van een mini-enquête die ingevuld is door een aantal bewoners van de Kets, Ketserpad, Buurt III en de Havenbuurt. Op 9 november worden deze resultaten besproken met de diverse ondernemers.

Levensloopbestendig wonen op Marken
De werkgroep Wonen en werkgroep Medische- en Ouderenzorg van de Eilandraad trekken samen op om te kijken hoe levensbestendig wonen op Marken beter vorm kan krijgen. Aan de ene kant zijn jongerenwoningen gewenst en aan de andere kant is het de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dit laatste is niet alleen het beleid vanuit Den Haag, maar is ook gewenst door de ouderen zelf want die blijven uiteraard liever in hun vertrouwde omgeving wonen. Door de werkgroepen zijn er ondertussen diverse kansen geconstateerd en die bespreekt de Eilandraad op 9 november met de verantwoordelijke wethouders Jacob Kes en Jean van der Hoeven.

Verkeerscirculatieplan Marken
Naar aanleiding van onze Toekomstvisie is er een eerste overleg geweest tussen de Eilandraad en gemeente Waterland over het verkeerscirculatieplan. Doel is de verkeersafwikkeling in de oude kern te verbeteren. Graag delen wij op 30 november de eerste bevindingen met u.

Parkeren en inrijden Marken
Ook hierover is de Eilandraad in gesprek met gemeente Waterland. Tijdens de raadsvergadering op 5 november zal eerst worden besloten of er wel of geen parkeerautomaten komen. Daarna wordt er weer verder overlegd over de randvoorwaarden voor het verkrijgen van dag-ontheffingen voor onze bezoekers.


Afdrukken   E-mailadres