Rondschrijven februari 2016

volgende nieuwsbrief

Inventarisatie avond woonwensen 60-plussers

De Eilandraad wil graag meer inzicht in de woonwensen van ouderen om een woonvisie voor Marken te kunnen ontwikkelen. Op maandag 21 maart a.s. organiseren wij een interactieve inventarisatie avond waarvoor huis-aan-huis een uitnodiging zal worden verspreid.
De werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan naar de doorstroming van ouderen in de leeftijd van 60+. Hieruit bleek dat 286 bewoners in de leeftijd van 60+ in een koopwoning wonen (1/3 van alle woningen op Marken). Daarnaast wonen er natuurlijk ook ouderen in een huurwoning. Uit gesprekken met enkele van deze 60-plussers bleek dat een deel graag zou verhuizen naar een kleinere woning of appartement (huur of koop). Door deze doorstroming zouden jongeren die op Marken willen blijven gemakkelijker aan een woning kunnen komen. Helaas komt de doorstroming niet goed op gang door verschillende redenen.

Enquête onder jongeren die Marken hebben verlaten

De werkgroep Wonen heeft tevens een enquête verspreid onder jongeren die Marken hebben verlaten en die nu de leeftijd hebben van 22 t/m 35 jaar. Door middel van deze enquête vragen wij naar de reden van vertrek en de bereidheid al dan iet naar Marken terug te keren. De sluitingsdatum van deze enquête is half februari. De enquête is terug te vinden op onze website.

Openbare Vergadering

Op maandag 6 juni a.s. heeft de Eilandraad weer een Openbare Vergadering. Deze avond zullen o.a. de resultaten van de informatie avond woonwensen 60-plussers en de enquête onder de jongeren die Marken hebben verlaten bekend worden gemaakt. Ook zullen wij u dan informeren over de vervolgstappen.

Werkgroep Jeugd

Binnen de Eilandraad zijn er 11 werkgroepen actief die ieder voor zich de afgelopen tijd goed werk verrichten. Voor de werkgroep Jeugd zijn wij op zoek naar jongeren (één of twee personen) die zorgen voor de aansluiting met de jeugd, zeg maar de ogen en oren zijn voor de Eilandraad inzake jeugdaangelegenheden. Wij verwachten dat jullie dan met ons mee willen denken en helpen plannen te ontwikkelen specifiek voor de jeugd, b.v. inventariseren waar is behoefte aan, nu en op de langere termijn. Denk nou niet dat je iedere week hoeft te vergaderen, dat is zeker niet het geval, het hoeft niet veel tijd te kosten.

Groencontainer

In februari is de groencontainer nog 2x per maand geopend nl. op 6 en 20 februari.
Vanaf maart is de groencontainer weer wekelijks geopend. Tevens zijn wij op zoek naar beheerders. Heb je zin om 1 á 2x per jaar op een zaterdagochtend tussen 11.00 en 13.00 uur bij de groencontainer te staan als toezichthouder, meld je dan nu aan! Stuur een e-mail of bel met de Eilandraad. Het is ook nog goed voor je sociale contacten!

Toeristisch informatiepunt

Sinds mei 2015 heeft Stichting Promotie Waterland (SPW) een toeristisch informatiepunt geopend aan de Havenbuurt 19c. SPW heeft als algemeen doel om meer mensen in Waterland te laten recreëren en ervoor te zorgen dat zij langer blijven en vaker terugkomen. De activiteiten zijn gericht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Het informatiepunt wordt gerund door vrijwilligers en kan bijdragen aan de balans bewoners-bezoekers op Marken. Het informatiepunt is op zoek naar meer vrijwilligers. Dus heb je zin om een dagdeel informatie over Marken en omgeving te geven, meld je dan aan via e-mail of een telefoontje naar de Eilandraad. Loop anders gewoon even binnen bij het informatiepunt op de haven, de vrijwilligers willen je graag vertellen wat het werk inhoudt en wat er van je verwacht wordt. De openingstijden in de wintermaanden zijn van 12.00 tot 16.00 uur, in februari: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 februari.

Stimuleringssubsidie 2017

Ook dit jaar kunnen wij weer een aanvraag indienen voor een stimuleringssubsidie. Wij willen een oproep doen ons ideeën toe te sturen voor deze subsidie. Een stimuleringssubsidie moet wel aan een aantal criteria voldoen o.a. een vernieuwde activiteit of voorziening, een activiteit gericht op samenwerking en versterking van het voorzieningenaanbod op kernniveau, voorziening in openbare ruimte etc. De voorwaarden zijn te vinden op www.waterland.nl/over-waterland/welzijn/subsidies.
Heb je een idee, meld dit dan bij ons aan.

Welkomsttasje nieuwe Markers

Sinds 2009 deelt de Eilandraad welkomsttasjes uit aan nieuwe Markers. Het tasje wordt handgemaakt van Markerstof door Marlien de Ru. In het tasje zit informatie over Marken met o.a. de verenigingen, stichtingen en de ondernemers. Het tasje wordt persoonlijk afgeleverd door Marlien, die de nieuwe inwoners van harte welkom heet. Op zaterdag 6 februari jl. is het 100ste welkomsttasje uitgereikt.
Heeft u nieuwe buren of weet u dat er nieuwe inwoners op Marken zijn gekomen, meldt dit dan aan de Eilandraad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres