Nieuwsbrief najaar 2022 vanuit Stichting Eilandraad Marken

najaar 2022In deze nieuwsbrief neemt de Eilandraad u mee in enkele belangrijke onderwerpen en mededelingen richting het najaar van 2022. Hier wordt onder andere uw aandacht gevraagd voor het invullen van twee korte enquêtes. Ook de laatste openbare vergadering van 2022 komt aan de orde.

Beste inwoners van Marken,
De Eilandraad brengt u in deze nieuwsbrief op de hoogte van actuele zaken richting het najaar. Hieronder wordt ingegaan op de eerstvolgende openbare vergadering en vragen wij uw aandacht voor een tweetal enquêtes. Daarnaast nodigt het bestuur van de Eilandraad u uit om nader kennis te maken met hetgeen wij voor de leefbaarheid op Marken doen. Dit willen wij organiseren middels een ‘meet & greet’ voor potentiële nieuwe bestuurs- en/of werkgroepleden. Ook bevat deze nieuwsbrief een oproep aan nieuwe bewoners van Marken. Noteer de verschillende data vooral in uw agenda. Wij ontvangen u graag!

Woensdag 26 oktober 20.00 uur: openbare vergadering Stichting Eilandraad Marken
De Eilandraad nodigt u in de eerste plaats uit in Het Trefpunt voor de openbare vergadering. Hierbij komen vele relevante onderwerpen aan bod aangaande de leefbaarheid op Marken. We trappen af in ons dorpshuis om 20.00 uur. Een voorproefje van enkele belangrijke items die avond:

  • de voornaamste ontwikkelingen binnen de werkgroepen Wonen, Verkeer en Dijkversterking;
  • bestuursaangelegenheden (onder andere aftredende bestuursleden en een oproep
    voor nieuwe versterkingen);
  • het financiële verslag van de Stichting Eilandraad Marken;


Heeft u vooraf een vraag over één van bovenstaande of andere onderwerpen? Stuur deze dan in via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De openbare vergadering wordt deze avond opgenomen en is terug te kijken op het YouTube kanaal van de Eilandraad (met een woord van dank aan de Marker Evenementen Stichting die dit voor de inwoners van Marken digitaal mogelijk maakt). Wij hopen u deze avond te verwelkomen waarbij ons doel is om er een interactieve avond van te maken met ruimte voor vragen en opmerkingen. Graag tot dan!

Zaterdag 12 november: meet & greet met de Eilandraad
Het bestuur van de Eilandraad wil graag persoonlijk contact met de doelgroep waarom het uiteindelijk draait: de bewoners van Marken. Door in contact te zijn en blijven met de mensen waarvoor het bestuur en haar werkgroepen dagelijks bezig zijn, hopen wij meer te weten te komen over wat er bij u leeft. Wat uw mening is over ontwikkelingen die Marken aangaan. Waar onze verbeterpunten liggen en ook waarover u tevreden bent.

Tot onze grote spijt gaan twee talentvolle vrijwilligers stoppen als bestuurslid bij de Eilandraad. Suzan Visser en Melissa Zwaan gaan dit najaar afzwaaien. Er is dringend behoefte aan vervanging. Ook om deze reden komt de Eilandraad graag met (nieuwe) mensen in contact. Het biedt ons de kans toe te lichten wat actueel is, hoeveel tijd het feitelijk kost om een bijdrage te leveren maar vooral hoeveel energie het geeft om een positief aandeel te hebben in de leefbaarheid van uw eigen omgeving. Zaterdag 12 november van 16.00 uur tot 18.00 uur ontvangen wij u graag in een ontspannen en informele sfeer voor een drankje. Aanmelden doet u door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zien uit naar uw komst!

Zaterdag 26 november: borrel voor nieuwe bewoners 
Al sinds lange tijd verzorgt de Eilandraad een welkom voor elke nieuwe inwoner van Marken. Dit doen wij onder andere door het bekende ‘welkomstasje’ met daarin enkele aardigheden en relevante informatie over ons schiereiland. Het is belangrijk om mensen een gevoel van welkom te geven en dit past ook bij ons als Marker gemeenschap.

Om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op Marken op peil te houden zijn wij blij met een nieuwe aanwas aan inwoners. Niet voor niets heeft de Eilandraad zich jarenlang hard gemaakt voor nieuwbouw. Het is dan ook aan ons als Marker samenleving om deze mensen op een goede manier te ontvangen.

Bent u een nieuwe inwoner die in de afgelopen drie jaar op Marken is komen wonen? Kom dan, het liefst samen met uw nieuwe buren, naar onze borrel op zaterdag 26 november tussen 16.00 uur en 18.00 uur in Het Trefpunt. U krijgt dan, indien onverhoopt nog niet ontvangen, uw welkomstasje ter plekke van ons overhandigd. Aanmelden doet u door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tot dan!

Enquêtes vanuit de werkgroepen Toerisme en de Jeugdraad
In 2019 is het convenant Toerisme opgesteld door onder andere de Eilandraad, Gemeente Waterland en diverse touroperators. Het doel van het convenant is de leefbaarheid op Marken te waarborgen en het onderlinge begrip tussen toeristen en bewoners te verbeteren. Inmiddels zijn er drie jaren verstreken en dit is inclusief twee jaren van corona. Het is tijd om te evalueren of de afspraken het gewenste effect hebben gehad.  Via onderstaande link kunt u een korte enquête invullen. De link is ook op Marker Nieuws en de site van de Eilandraad te vinden. De resultaten van de enquête worden gedeeld met de Gemeente Waterland en gebruikt om vervolgacties voor de werkgroep Toerisme uit te zetten. Hoe meer deelnemers, hoe beter het beeld is dat wij krijgen over de stand van zaken aangaande het toerisme op Marken. Het kost slechts vijf minuten van uw tijd. Uw mening telt!

Link enquête toerisme: https://nl.surveymonkey.com/r/TVN9QHW

De Jeugdraad heeft een enquête opgesteld gericht op jongeren op Marken die momenteel of in de nabije toekomst op zoek zijn naar een jongerenwoning. De enquête is specifiek gericht op de locatie Kruisbaakweg (Loods). Het doel is een beeld te krijgen van de behoeften en wensen van Marker jeugd aangaande jongerenwoningen.

Via de link is de enquête in te vullen. Deze wordt ook gedeeld via de social media kanalen van de Jeugdraad. De enquête is in te vullen tot uiterlijk 21 oktober. De mening van jullie als Marker jongeren telt dus vul hem zo spoedig mogelijk in.

Link enquête Jeugdraad: https://www.survio.com/survey/d/K8D6A1N5C3Y2A4J5C

De werkgroepen danken alvast voor de medewerking en het behoeft geen uitleg dat de Eilandraad en de werkgroepen Toerisme en de Jeugdraad aan de slag gaan met de
uitkomsten.

Nieuwe Facebookpagina:
Stichting Eilandraad Marken Tot slot wil de Eilandraad alle Facebookgebruikers vragen om de nieuwe pagina van de Eilandraad te ‘liken’. Zoek op Facebook naar ‘Stichting Eilandraad Marken’ en volg al het laatste nieuws op onze Facebookpagina.

Wees voorzichtig en blijf gezond!
Eilandraad Marken

 


Afdrukken   E-mailadres