Nieuwsbrief Eilandraad Marken oktober 2021

Sluiting Deen:
4 November is het zo ver, de Deen gaat sluiten. Er zal dan 10 dagen een sluiting van de supermarkt op Marken zijn. U kunt zich via onze site, www.eilandraad.nl aanmelden via Voor Elkaar op Marken als er een vrijwilliger nodig is om u te voorzien van boodschappen of gezellig met u samen een boodschap kan doen. 17 November heten wij Albert Heijn van harte welkom op het mooie Marken. Het inpandige postNL punt zal ook tijdelijk niet bereikbaar zijn en u kunt hiervoor in Monnickendam bij “Style fashion Living” terecht.


Begraafplaats
Wij vragen uw aandacht nogmaals voor de verordening welke in 2012 is opgesteld door de gemeente inzake de te plaatsen grafmonumentjes en beplanting op de algemene graven. Het blijkt dat er nu een wildgroei aan het ontstaan is welke niet wenselijk is. De verordening is te vinden op onze site via; www.eilandraad.nl/artikelen/openbare-voorzieningen/nieuwe-regels-gedenksteen en wij zullen de gehele verordeing binnenkort op onze site plaatsen.


Enquete met betrekking tot de windmolens
Op een inwonersaantal van circa 1.750 inwoners geeft het aantal ingevulde formulieren van 933 duidelijk blijk van echte burgerparticipatie. Ook het feit dat inwoners, naast het invullen, de moeite hebben genomen om aanvullend 271 vragen te stellen en 515 meningen aan het papier toe te vertrouwen, is een bewijs van grote betrokkenheid. In de samenvatting, welke te vinden is op onze site, is duidelijk ingegaan op de vormen van kritiek m.b.t. objectiviteit en beeldvorming van de enquête. Verder hebben wij inmiddels alle betrokken partijen, CWW, maatschappelijke organisaties, actiegroepen, individuele geïnteresseerden en dorpsraden geinformeerd over de uitkomsten. Meer gegevens kunt u teruglezen op onze site.

Toerisme
Momenteel gaan leggen wij een laatste hand aan een convenant welke is opgesteld tussen Op Marken opererende bedrijven in de toeristische sector, gemeente en Eilandraad. Wij hebben tevens een email adres geopend waarmee misstanden gemeld kunnen worden door de bewoners maar ook door de betrokken bedrijven. Dit kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Dijkversterking
Wist u bijvoorbeeld dat u zich kunt aanmelden voor een RWS nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van de voortgang. Tijdens onze openbare vergadering mochten wij ook gastspreker Wouter Bulthuis ontvangen. De heer Bulthuis ging verder in op de dijkversterking en ook was er gelegenheid om vragen te stellen. Dit alles, incl. een een mooi vormgegeven filmpje, is terug te vinden via het youtubekanaal van de Eilandraad en op onze site. Onder het kopje Dijkversterking staat daarnaast nog veel meer informatie. Inmiddels is ook de aannemer bekend gemaakt. Wij zijn bijzonder trots op de niet aflatende Marker vasthoudendheid, inzet en volharding inzake dit project!


Visie 2020-2025
Inmiddels hebben wij met burgemeester en wethouders om tafel gezeten m.b.t. de door de Eilandraad opstelde visie. Dit werd aan onze kant als niet geheel bevredigend ervaren en daarom gaan wij nu starten met het benaderen van politieke partijen en 1 op 1 gesprekken met de verantwoordelijke wethouders en betreffende ambtenaren. Overigens hebben wij nog gebonden exemplaren van deze visie liggen welke u (gratis) kunt verkrijgen en aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bestuurs aangelegenheden
Tijdens de openbare vergadering van dinsdag 12 oktober jongstleden in dorpshuis Het Trefpunt zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden tot de Stichting Eilandraad Marken. Pieter Schipper gaat de functie van penningmeester vervullen en Danny Zondervan die van algemeen bestuurslid. Danny heeft zijn eerste bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de jeugdraad en maakt nu de overstap naar de Eilandraad.


We zijn blij en trots dat het bestuur wordt versterkt met twee nieuwe aanwinsten en wensen beide heren veel plezier en succes met de werkzaamheden.


Het bestuur van de Eilandraad bestaat nu uit de volgende personen:

Cees van Altena (voorzitter)
Nicolette Schouten (secretariaat)
Suzan Visser (secretariaat)
Pieter Schipper (penningmeester)
Alice (AT) Schouten (bestuurslid)
Jan-Edward Commandeur (bestuurslid)
Henk Zeeman (bestuurslid)
Melissa Zwaan (bestuurslid)
Danny Zondervan (bestuurslid)

Tijdens de openbare vergadering is afscheid genomen van Remco Boes. Hij heeft eerder aangegeven z'n bestuurstaak te willen neerleggen. Remco ook via deze weg; Hartelijk dank voor al je inzet. Gelukkig blijf je nog betrokken bij de werkgroepen.


Openbare vergadering
12 Oktober jl. was er weer een halfjaarlijkse Openbare Vergadering. Helaas bleek er minder animo vanuit de bevoking om dit via kerkTV en youtube te volgen. Gelukkig hadden meer dan 20 personen de weg naar het Trefpunt gevonden en hebben we de openbare vergadering voor het eerst zowel digitaal als live kunnen houden. Met wat kleine verbeteringen kunnen we spreken van een geslaagde uitzending/presentatie. Deze uitzending is terug te zien via ons youtube kanaal : Eilandraad Marken. Hierin kunt u ook de andere actuele onderwerpen terug vinden zoals; stand woningbouw, nieuwe afval pilot GFE en meer.


Diversen
Hoogste punt inzake Nieuwbouw Buurterstraat; Op 22 November zal men dit feit met alle betrokkenen gaan vieren.
Ten slotte; willen wij u nog wijzen op : www.onderdoorgangn247/biw.pleio.nl inzake de laatste info over de onderdoorgang in Broek in Waterland.
Bent u een nieuwe inwoner van de kern Marken of kent u een neiuwe inwoner, en heeft u nog geen welkoms tasje ontvangen? Mail naam en adres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tenslotte
Hieronder het overzicht van enkele van onze werkgroepen en de verantwoordelijke personen;
Wonen Aris Uithuisje / Jaap Visser
Toerisme Adriana Stam / Alice Schouten
Dijkversterking Jacob Zeeman / Jaap Boes
School en kinderopvang; Esther Peereboom
Natuur en Milieu; Peter Grubben
Verkeer; KeesJan Donkers / Pieter Elbert Peereboom
Jeugd Danny Zondervan / Nicolette Schouten


Wil je ook meedoen in een werkgroep meld dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek de bestuurders hierover aan.
De volgende openbare vergadering is volgend jaar Mei 2022. Heeft u tips of suggesties meld dit bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of spreek de bestuurders aan.


Wees voorzichtig en blijf gezond!

Bestuur Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres