Nieuwsbrief Eilandraad Marken december 2021

Beste inwoners van Marken,

op weg naar 2022

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar blikken we terug en kijken we vooruit. Er wordt specifiek ingegaan op zowel onze papieren nieuwsbrief en digitale manieren van communiceren.

Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021. Een jaar dat vele gezichten kende. Van (gedeeltelijke) lockdowns tot maanden van relatieve vrijheid. Van bijna een jaar zonder kabinet tot op de valreep een nieuw kabinet. Ondanks corona heeft de Eilandraad veel bereikt en zijn er plannen uitgewerkt in onze toekomstvisie. Deze is te downloaden op onze website www.eilandraad.nl. Deze nieuwsbrief bevat een laatste paar zaken die de Eilandraad in 2021 met u wil delen alvorens wij u hele fijne dagen wensen.

Vernieuwde aanpak en frequentie van deze nieuwsbrief

Al vele jaren is de papieren nieuwsbrief van de Eilandraad een ‘begrip op geel papier’. De papieren versie van de nieuwsbrief bereikt veel Markers. Deze wordt gewaardeerd en daarom uiteraard gecontinueerd. De Eilandraad gaat deze echter wel minder frequent en op een andere manier inzetten.

Vanaf 2022 verschijnt er elk kwartaal een papieren nieuwsbrief: in maart, juni, september en december. Hierin zet de Eilandraad de in onze ogen belangrijkste zaken voor u op een rij. Daarnaast zal er elk kwartaal een thema centraal staan. Daarmee lichten wij één werkgroep uit die binnen de Eilandraad actief is. Te denken valt aan de werkgroep ‘Dijkversterking’ of ‘Wonen’. U krijgt hiermee een update aangaande de voor dat thema recente ontwikkelingen.

Naast de papieren versie gaat de Eilandraad in haar berichtgeving meer inzetten op haar digitale kanalen. Zoals de website www.eilandraad.nl, onze Facebookpagina en ook Instagram. Hier komen actuele zaken naar voren die, tussen de papieren kwartaaledities door, belangrijk zijn om als inwoner van Marken te weten. Ook kleiner nieuws en korte updates zijn te vinden via onze website en/of social mediakanalen.

Winterrooster groencontainer

Het winterrooster van de groencontainer is ingegaan. Dit betekent dat de groencontainer in de eerste maand van het nieuwe jaar uitsluitend op zaterdag 15 januari 2022 open is. In de maand februari is deze alleen op de zaterdagen 12 en 26 februari 2022 geopend. Vanaf 1 maart 2022 is de groencontainer weer wekelijks open op zaterdag van 11:00 tot 13:00 uur.

Fijne dagen gewenst

2021 is een enerverend jaar geweest. Wees in deze coronatijden extra lief voor mensen, kijk naar elkaar om en respecteer anderen. De Eilandraad hoopt op meer bewegingsvrijheid en goeds in 2022. Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

 

Wees voorzichtig en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres