Nieuwsbrief Eilandraad (d.d. 7/07/2021)

Beste inwoners van Marken,


speerpuntenDeze week hebben wij de toekomstvisie voor Marken voor de jaren 2021-2025 aan de burgemeester en wethouders van de Gemeente Waterland overhandigd. In dit document zijn de doelstellingen uitgewerkt die de Eilandraad voor de komende jaren heeft. Er is ingezet op handhaving en verbetering van de leefbaarheid op Marken en daarmee de toekomst van ons eiland. Middels deze toekomstvisie nemen politieke partijen en maatschappelijke instanties kennis van de wensen van de inwoners van Marken.


In de toekomstvisie is aandacht voor allerlei onderwerpen die raakvlakken hebben met de bovengenoemde leefbaarheid. Zoals woningbouw, de opgerichte jeugdraad, het onderwijs, toerisme, natuur en milieu, de naderende dijkversterking, zorg en welzijn en de continuering van de activiteiten van de Eilandraad. De toekomstvisie is, dankzij enkele sponsoren die wij hiervoor willen danken, in een beperkte oplage gedrukt. Er worden enkele inkijkexemplaren beschikbaar gesteld. Deze komen onder andere te liggen in Het Trefpunt, bij de huisarts, in Voor Anker en bij de KNRM.

Een ieder die een exemplaar (hetzij digitaal of op papier) van de toekomstvisie 2021-2025 wil ontvangen kan hierover een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het volledige rapport is tevens te downloaden op www.eilandraad.nl en/of op de site van Marker nieuws. De Eilandraad wil al haar werkgroepen en de samenstellers Jaap Boes en Martijn Visser danken voor al het werk van de afgelopen maanden. De Eilandraad is trots op het eindresultaat.

Enquête aangaande windmolens nabij de Nes
De uitkomsten van de onlangs door de Eilandraad uitgezette enquête zijn op 1 juli overhandigd aan de Gemeente Waterland door haar werkgroep natuur & milieu. Hieronder is een uiteenzetting te lezen van de belangrijkste uitkomsten.


Er zijn in totaal 933 formulieren ingevuld retour gekomen. Hierin stonden 217 vragen aan de Gemeente Waterland met daarnaast 515 meningen aangaande het onderwerp. Op een totaal
inwonersaantal van circa 1.750 inwoners op Marken is de respons hoog en vormt hiermee een representatieve steekproef. De belangrijkste vragen over de windmolens zijn als volgt beantwoord:

  • Plaatsing van twee windmolens: 61,8 % geeft aan dit ‘niet acceptabel’ te vinden;
  • Plaatsing van drie windmolens: 80,9 % geeft aan dit ‘niet acceptabel’ te vinden;
  • Plaatsing van vier windmolens: 86,5 % geeft aan dit ‘niet acceptabel’ te vinden;
  • Daarnaast hebben 560 inwoners aangegeven zich zorgen tot ernstige zorgen te maken over de gevolgen van plaatsing van windmolens voor de gezondheid.


Ondanks het feit dat de verbindingsdijk (niet de Nes) niet langer is opgenomen als zogenoemde ‘zoeklocatie’ voor windmolens, is de Marker burgerparticipatie door het invullen van deze enquête van groot belang voor de verdere besluitvorming in dit dossier.

Het is de Eilandraad door de resultaten nog duidelijker geworden dat de inwoners van Marken zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die er is voor de verduurzaming van onze leefomgeving. Echter laten de resultaten zien dat de potentiële impact op de natuur, het landschap en de gezondheid voor hen zwaarder wegen en men hierdoor veelal tegen de komst van windmolens heeft gestemd. Alle resultaten en bijbehorende rapportages zijn te downloaden op www.eilandraad.nl en/of op de site van Marker nieuws.


Enquête kinderopvang
Denkt u nog aan het invullen van de enquête kinderopvang? Hier heeft de basisschool al veel reacties op mogen ontvangen. Het invullen kan nog tot en met 9 juli 2021.


Openbare vergadering van 8 juni jongstleden
De Eilandraad dankt de Marker Evenementen Stichting (MES) voor het mogelijk maken van de digitale uitvoering van deze vergadering. Ondanks een storing (door externe factoren) is de uitzending goed verlopen en hebben veel inwoners van Marken gekeken. Indien u de uitzending alsnog of nogmaals wilt bekijken dan kan dit via het Eilandraad YouTube kanaal.

Afvalinzameling op Marken
Nog altijd blijken sommige inwoners (nog) niet op de hoogte van de diverse mogelijkheden (zie ook www.afvalscheidingswijzer.nl voor de afvalkalender en de diverse afvaltypen):

  • Plastic, metaal en drankkartons (PMD): in de ondergrondse containers op vier locaties (nabij het Trefpunt, Minneweg en de Walandweg; er is geen pasje nodig voor toegang).
  • Restafval: in de ondergrondse containers op vier locaties (nabij het Trefpunt, Minneweg en de Walandweg; er is een pasje nodig voor toegang).
  • Papier (zonder plastic verpakking): in de garagebox voor oud papier achter het parkeerterrein. Alle dagen open en u wordt verzocht netjes in dozen aan te leveren.
  • Tuinafval (variërend van onkruid tot in stukken gezaagde kleine bomen): in de groencontainer op het parkeerterrein. Elke zaterdag open van 11.00 tot 13.00 uur gedurende de zomer (raadpleeg voor verdere openingstijden www.eilandraad.nl).
  • Grof vuil: wordt op verzoek, na aanmelding van de aard en hoeveelheid bij de Gemeente Waterland, één keer per maand bij u thuis opgehaald.

 

Bij storing aan één van de ondergrondse containers komt het nog steeds voor dat er afval wordt achtergelaten. Dit zorgt door vraat van dieren voor vervuiling en de Eilandraad vraagt u dit niet te doen. Breng uw afval bij storingen naar een werkende locatie of neem het mee terug naar huis en doe een Melding Openbare Ruimte bij de gemeente (zie onderstaande).

Melding Openbare Ruimte (MOR)
U kunt van alle zaken die volgens u aandacht nodig hebben van de gemeente via email een zogenaamde MOR melding doen. Hierop reageert de gemeente snel. U maakt het hen gemakkelijk als u de email voorziet van foto’s. Lukt dit u niet of heeft u geen email dan is Pieter Elbert Pereboom (PEP) bereid de melding voor u te doen. Wij danken hem hiervoor.

Wij wensen u een goede en bovenal coronavrije vakantie, wees voorzichtig en blijf gezond!


Eilandraad Marken

 


Afdrukken   E-mailadres