Nieuwe voorzitter aan het woord

Cees van AltenaBeste inwoners van Marken,

Wegens de enorme hoeveelheid informatie die wij u in de afgelopen weken hebben doen toekomen, was er geen ruimte om daar als nieuwe voorzitter nog iets persoonlijks aan toe te voegen.

Ondanks dat we aan het begin staan van het succesvol realiseren en voltooien van een aantal langlopende projecten, heeft de Eilandraad een moeilijke tijd doorgemaakt. Ik wil hier benadrukken dat de huidige situatie te danken is aan een aantal volhouders, die hiervoor in 2019, meer dan verdiend, een onderscheiding hebben gekregen. Ook de inzet van de huidige, jonge bestuursleden verdient grote complimenten.

Mijn bijdrage is tot op heden vrij beperkt geweest wegens gebrek aan kennis van de vele, langlopende, dossiers. Voorlopig wil ik mij persoonlijk vooral inzetten voor het realiseren van woningen op Marken.
Toen de Eilandraad in 2001 werd opgericht hadden we in eerste instantie maar één doel: woningbouw op Marken. Ik las deze week een interview uit 2003 m.b.t. de mening van de Eilandraad over het plaatsen van Marken op de Unescolijst van Werelderfgoed. Ook toen al waren we van mening dat Marken meer behoefte had aan nieuwbouw om de leefbaarheid te waarborgen dan plaatsing op deze prestigieuze lijst.
Na 17 jaar is die situatie nog min of meer hetzelfde, maar met een veel grotere urgentie.

Toch is er ook heel veel gewijzigd t.o.v. mijn vorige voorzitterschap. Een aantal zaken wil ik hierbij onder uw aandacht brengen.

Allereerst het aantal vrijwilligers in de werkgroepen en hun inzet m.b.t. de specifieke projecten.
In sommige werkgroepen zitten personen die zich al meer dan 10 jaar inzetten voor het realiseren van hun project. Momenteel zijn er op Marken circa 60 vrijwilligers wekelijks bezig met zaken om de leefbaarheid van uw Marken te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.
Zelfs de jeugd in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar neemt haar verantwoordelijkheid en heeft een Jeugdraad opgericht.
Verder viel mij op de bereidheid van de Gemeente Waterland tot het meewerken aan de initiatieven van de Eilandraad. De rol van de Eilandraad heeft zich ontwikkeld van een voor Marker problemen aandacht vragende instantie naar een serieuze gesprekspartner voor alle beleidszaken die onze kern Marken betreffen.
Maar er is helaas ook iets dat mij in negatieve zin opviel.

Teleurstellend is te zien hoe vertegenwoordigers van de Gemeente Waterland in bepaalde situaties en vooral tijdens voorlichtingsbijeenkomsten vaak op ongenuanceerde en negatieve wijze worden benaderd door inwoners van Marken.
Deze vertegenwoordigers komen, vaak in hun vrije tijd, naar Marken om de betreffende problematiek toe te lichten; dan past een dergelijk benadering mijns inziens absoluut niet. Laten we ons realiseren dat deze mensen een door hun werkgever opgedragen beleid uitvoeren en dat zij dit beleid niet zelf vaststellen.

Verder zie ik, naast de vele positieve ontwikkelingen, dat ook in onze Marker gemeenschap het gebrek aan respect of begrip voor elkaar afneemt. Ik zou dan ook willen afsluiten met u een overweging/vraag mee te geven:

HEEFT ELKE INWONER VAN MARKEN NIET OOK EEN INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID?

Met meer aandacht voor veel kleine zaken kunnen wij allen persoonlijk een positieve impuls geven aan de leefbaarheid op ons eiland.

Denk er bijvoorbeeld eens over na:

  • hoe u zelf als toerist benaderd wilt worden in een land waar je de taal niet verstaat, de borden niet begrijpt en een inrijverbod over het hoofd ziet;
  • of uw auto wel zo efficiënt mogelijk geparkeerd staat en geen hinder oplevert voor de hulpdiensten;
  • wat de gevolgen zijn voor uw buurman als u op de erfgrens een boom plant of een schutting van twee meter hoog plaatst;
  • wat uw omgeving ervan zal vinden als er op woensdag afvalzakken neergezet worden die pas vrijdag worden opgehaald;
  • of rommel in uw tuin, onkruid rond uw woning, of andere zaken in uw directe woonomgeving tot ergernis van anderen kunnen leiden;
  • als u een plant als aandenken op de begraafplaats neerzet, deze na verloop van tijd weer te verwijderen en deze dan niet tussen de struiken op de begraafplaats te deponeren;
  • dat lawaai producerende doe-het-zelf werkzaamheden op zondagochtend tot ergernis van anderen kunnen zijn, die genieten van de rust of een Kerkdienst bijwonen.

Kortom, probeer door even verder na te denken bij wat u doet, of juist nalaat, irritaties bij uw medebewoners te voorkomen. Communiceer met elkaar, ook met nieuwe Markers, in alle openheid over wat u irriteert en overleg met elkaar hoe dit mogelijk kan worden opgelost. Probeer begrip te hebben voor elkaars standpunt; dan wordt het nog leuker om op Marken te wonen.

 

Cees van Altena
Voorzitter


Afdrukken   E-mailadres