Nieuwe noodverordening regio Zaanstreek-Waterland

Zaanstreek Waterland 400x400Beste dorpsraden en eilandraad,

Hierbij sturen we u het persbericht van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de nieuwe noodverordening en aanwijzingsbesluit. Vanmiddag ook te vinden op de website van Zaanstreek Waterland.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog dat met ingang van 11 mei de afsluiting van Marken voor gemotoriseerd verkeer is opgeheven. Ook de parkeerterreinen van Marken, Nes en bij het Hemmeland zijn niet langer afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit past in het kader van het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid; waarbij wordt opgeroepen om drukte te vermijden en je te houden aan de coronamaatregelen zoals vaak handen wassen, 1,5 meter afstand en blijf thuis bij ziekteverschijnselen.

PDF Icon


Afdrukken   E-mailadres