Eilandraad, werkgroep Wonen

Hits: 856

Naar aanleiding van de wens van de Eilandraad om in kaart te brengen waar de verschillende werkgroepen op dit moment staan heeft Martijn Visser contact gezocht met hen. Met Aris Uithuisje en Jaap Visser van de werkgroep Wonen heeft een gesprek plaatsgevonden in Het Trefpunt. De werkgroep vergadert elke twee maanden en rapporteert de status rondom woningen op Marken richting de Eilandraad. Woning bouw

Alle mutaties op woongebied zijn en worden geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens maakt de werkgroep Wonen voorspellingen van woonontwikkelingen op basis van de demografische gegevens die zij bezit. De werkgroep kijkt hier naar een inventarisatie van de behoeften die er zijn ten aanzien van wonen op Marken.

Ondanks dat de werkgroep Wonen aangeeft dat zij nooit een concrete definitie van haar ‘ambitie’ op papier heeft gezet in 2015 of eerder, kwamen wij tijdens het gesprek met elkaar overeen dat we deze als volgt samenvatten:

‘De werkgroep Wonen zet zich in voor de leefbaarheid op Marken en probeert dit te realiseren door het bevorderen vande doorstroming van bewoners op Marken. Hoofddoel hierbij is het stimuleren van woningbouw voor zowel jongeren als ouderen’.


Het gesprek continueerde zich in de richting van waar men op het huidige moment staat en op welke concrete projecten de werkgroep Wonen zich concentreert in 2020 en verder:

Wanneer het project nabij het sportcomplex doorgang zou vinden dan wil de werkgroep Wonen de komst van jonge gezinnen met kinderen stimuleren. Achterliggende gedachte hierbij is dat op Marken een groei naar meer dan 2000 inwoners wenselijk is. Daarmee kan vooral de school maar ook het diverse verenigingsleven op Marken in stand worden gehouden.

 

Afdrukken