Eilandraad maakt kennis met burgemeester Heldoorn

Ontmoeting met nieuwe burgemeesterIn een informele setting hebben de bestuursleden van de Eilandraad 8 juli j.l. kennis gemaakt met de waarnemend burgemeester van Waterland, de heer Sicko Heldoorn. De ontmoeting vond plaats in dorpshuis Het Trefpunt.

Tijdens een gezellig koffieuurtje werd er kennis gemaakt en passeerden diverse onderwerpen, waar de Eilandraad zich zoal mee bezig houdt. Ook de structuur van de Eilandraad werd toegelicht. Een bestuur van vijf leden met vele werkgroepen. Aan elke werkgroep is ook één bestuurslid gekoppeld en elke werkgroep heeft een aandachtspunt, zoals bijvoorbeeld toerisme, verkeer, wonen en niet te vergeten de werkgroep dijkversterking.

Na het koffieuurtje werd er afscheid genomen van de burgervader en kwam er een einde aan dit samenzijn. Om toch elkaar te kunnen begroeten, werd er middels een 'anderhalvemeterhandenstok' de handen geschud.

Het bestuur van de Eilandraad heeft het gesprek met de burgemeester als buitengewoon aangenaam ervaren. Er zijn vervolg afspraken gemaakt, dit omdat onze nieuwe burgemeester ook geïnteresseerd is in de historie van Marken.  De Eilandraad zal een speciale bijeenkomst organiseren om hem op informele wijze uitgebreid te informeren.

Bron: Marken Niueuws/ Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres