Conventant Toerisme Marken

Beste inwoners van Marken,

conventant markenEen veelbesproken onderwerp in de afgelopen jaren is en blijft: toerisme. Dit fenomeen bestaat op Marken al meer dan 150 jaar. De mening over het toerisme op het eiland is voor de een iets waarover hij of zij zich niet druk maakt. Voor de ander brengt toerisme, zeker na de stilte tijdens de pandemie, levendigheid in het dorp. Maar er zijn ook inwoners, veelal in de oude kernen van Marken, die overlast ervaren van (vooral grote) groepen toeristen.

Bekijk hier het ondertekende convenant. (pdf)

We ontkomen er niet aan dat het, net als op alle aantrekkelijke en authentieke plekken in de wereld, drukker gaat worden qua aantallen toeristen. Dit jaar zal dit waarschijnlijk door de coronapandemie nog aanvaardbaar zijn. Binnen een paar jaar is echter de verwachting dat de groei van het toerisme gaat toenemen en hiermee ook de problemen. De Eilandraad heeft in samenwerking met de Gemeente Waterland gezocht naar mogelijkheden om te komen tot afspraken met bij Marken betrokken partijen. Dit om zaken te reguleren, tegemoet te komen aan wensen en zodoende de leefbaarheid van ons eiland te waarborgen.

Het is van belang u te melden dat er in een convenant afspraken zijn gemaakt en vastgelegd. Betrokken partijen hierin zijn touroperator Tours & Tickets, gidsenorganisatie Guidor, verhuurbedrijf See by Drive, Europarcs Resort Poort van Amsterdam en de Marken Express. Elke partij heeft zich aan deze afspraken gecommitteerd met als doel Marken leefbaar te houden, de beleefbaarheid van de bezoekende toeristen te bevorderen en het begrip tussen bewoners en de toeristen(branche) te bevorderen.

Waarom een convenant en de reden waarom de Eilandraad zich hiervoor heeft ingezet?

 1. We zetten een eerste stap om onderling begrip te creëren want spanningen, irritaties en frustraties tussen bewoners, toeristen en de betrokken ondernemers brengt niemand iets;
 2. De afspraken in dit convenant zijn te monitoren door feiten te verzamelen en op basis daarvan kunnen wij evalueren en/of afspraken aanpassen;
 3. We zijn en blijven met alle partijen in gesprek, tonen begrip voor elkaar en hebben als Eilandraad datgene ingebracht wat naar onze mening de grenzen zijn van wat wel en niet toelaatbaar is.

Na een jaar gaan we met de partijen en de gemeente (als voorzitter) wederom met elkaar in gesprek om te kijken of de afspraken het gewenste effect hebben gehad. Tussentijds zal er bij extreme klachten direct actie worden ondernomen richting betreffende partijen.

Wat is er afgesproken:

 • Groepen toeristen worden beperkt tot maximaal 42 personen;
 • Per groep van deze grootte minimaal één gids ter begeleiding;
 • Groepen krijgen speciale uitlegplekken waar gidsen de groep vertellen over Marken zonder direct overlast te veroorzaken;
 • Gidsen lopen met de groepen uitsluitend over routes waar ook auto’s kunnen rijden en de steegjes op de oude buurten worden zoveel mogelijk ontzien;
 • Gidsen spannen zich in om hun gasten aan regels te houden waarbij er zo weinig mogelijk overlast voor anderen (o.a. weggebruikers) wordt veroorzaakt;
 • Recreatief elektrisch vervoer binnen Marken zoveel mogelijk beperken door, waar mogelijk, verplicht te parkeren op het grote parkeerterrein;
 • Het bestaan van het convenant (de gehele inhoud van het convenant, inclusief de routes, is terug te vinden op onze website, www.eilandraad.nl, onder; convenant Toerisme) en haar inhoud zoveel mogelijk verspreiden onder alle Marken bezoekende reisorganisaties, inclusief partijen welke in het buitenland gevestigd zijn;
 • Hierbij is het streven dat binnen één jaar de meeste Marken bezoekende reisorganisaties op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken en deze ook (gaan) naleven;
 • Instellen van een meldpunt per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) waar Marker inwoners, toeristen en toeristenorganisaties melding kunnen doen van voorgevallen zaken met argumentatie van de klacht. De Eilandraad speelt deze door aan de betrokken partijen;
 • De Gemeente Waterland spant zich in om nakoming van de afspraken te handhaven.

Voor alle duidelijkheid is het hier belangrijk te melden dat afspraken in een convenant een inspanningsverplichting zijn en niet via wettelijke weg afdwingbaar.

Draagvlak en medewerking van inwoners van Marken
Het convenant is opgesteld met de insteek dat de belangen van alle partijen zijn meegenomen. Ook uw belangen als inwoner. Dat betekent dat ook van u als bewoner medewerking wordt verwacht. Maar wat kunt u hiermee? Dit is eenvoudig uit te leggen middels een voorbeeld. Stelt u zich voor dat u zelf een excursie geboekt hebt op uw vakantie. U bent aan het genieten van de omgeving maar ineens wordt uw gids uitgescholden door een bewoner. U wordt vervolgens een paar minuten later opzij geduwd door een lokale ongeduldige fietser of voorbijganger. Dit geeft een onprettig gevoel. Dit is niet wat u wilt.

Uiteraard geldt dit precies hetzelfde voor een gids op of een bezoeker aan ons eiland Marken. Het is daarom van belang ons als Marker inwoners bewust te zijn van ons gedrag jegens bezoekers aan Marken. Een aantal handvatten die ons hierbij houvast geven zijn als volgt:

Toerisme is van groot belang voor een leefbaar Marken
Met slechts circa 1.750 inwoners beschikt Marken over een aantal voorzieningen waar veel kleine kernen en dorpen alleen maar van dromen. Denk aan het openbaar vervoer: ieder half uur (in de spits zelfs iedere 15 minuten) rijd er een bus van en naar Amsterdam. Een supermarkt waardoor we, en vooral onze oudere bewoners, gewoon op Marken boodschappen kunnen halen. Verschillende horecalocaties die het gehele jaar open zijn en waar u naartoe kunt om te ontspannen. Of de plekken op de haven waar u diverse versnaperingen kunt halen zoals poffertjes en vis.

Bovengenoemde bedrijven hebben personeel nodig. Vaak is hier de Marker jeugd aan het werk in de zomermaanden en doet hiermee werkervaring op in haar eigen woonplaats. Bijvoorbeeld bij See by Drive, de verschillende horecagelegenheden, de klompenmakerij en/of de Albert Heijn. Deze bedrijven zijn door hun klanten en personeel betrokken bij Marken. Hieruit voortvloeiend zien wij deze partijen vaak het verenigingsleven binnen Marken sponsoren.

Zonder alle bovengenoemde faciliteiten is Marken minder aantrekkelijk als woonomgeving. Met de komst van nieuwe woningen nabij het voetbalveld zullen er ook nieuwe Markers komen. Waaronder jonge gezinnen voor wie een levendige omgeving belangrijk is. Zij zullen weer hun bijdrage leveren aan andere noodzakelijke voorzieningen. Te denken valt aan de basisschool, kinderopvang, de voetbalclub en vele andere verenigingen.

Al met al brengt het toerisme ons op Marken veel voordelen. Met de afspraken in het convenant is ingezet op het verder verminderen van nadelen die worden ervaren. Met het convenant, het naleven ervan én het bewustzijn bij zowel bewoners als bezoekers omtrent regels en eigen gedrag, is de Eilandraad ervan overtuigd dat dit tot positieve resultaten gaat leiden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Eilandraad Marken


Afdrukken   E-mailadres