Waterland bekijkt behoefte aan extra laadpalen auto’s

laadpalenNoordhollands Dagblad 02-04-2020

Drie studenten ingehuurd voor onderzoek

De gemeente Waterland laat op dit moment onderzoek doen naar diverse problemen op het gebied van verkeer en parkeren. Onderdeel van het onderzoek is een enquête naar de behoefte van extra laadpalen voor elektrische auto’s.

Drie studenten zijn ingehuurd om het onderzoek uit te voeren. Zij proberen onder andere een beeld te krijgen van de overlast van pakketbezorgdiensten in Broek in Waterland-Noord en Watergang. In Watergang kijken ze ook naar de gevolgen voor het verkeer van de toekomstige woningen op het Stiereveld en naar de mogelijkheden van een keerpunt in de Dorpsstraat.

Verder wordt onderzoek gedaan naar de inrichting van het Dorpsplein in Ilpendam. Daar wordt ook het parkeergedrag van bewoners en bezoekers onderzocht.

Inschatting

Op de website van de gemeente staat bovendien een enquête om de behoefte aan extra laadpalen voor elektrische auto’s in kaart te brengen. Op dit moment wordt er in Waterland pas een laadpaal geplaatst nadat daarvoor een aanvraag is ingediend. De verwachting is dat de verkoop van elektrische auto’s de komende jaren flink gaat stijgen. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête probeert de gemeente een inschatting te maken van de toekomstige vraag naar laadpalen. Daardoor kan er vroegtijdig worden ingespeeld op die vraag.

De deelnemers wordt onder meer gevraagd of zij nu al in een elektrische auto rijden, en zo niet op welke termijn zij verwachten over te stappen op elektrisch rijden. Verder kunnen zij aangeven of ze vinden dat er nu al genoeg openbare laadpalen in hun buurt zijn en of zij ruimte hebben voor een laadpaal op eigen terrein. Het vragenformulier kan worden ingevuld tot 4 april en is te vinden op www.waterland.nl/laadpalen.


Afdrukken   E-mailadres