Verkeersproblematiek op Marken

VerkeersproblematiekOp 24 september is er in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen over het illegaal doorrijden op Marken. In het artikel wordt geschetst dat een scancamera de beste oplossing is om illegaal doorrijden tegen te gaan. Omdat er naar aanleiding van het artikel enige verwarring is ontstaan op Marken, willen wij als Eilandraad graag onze standpunten kenbaar maken.

In opdracht van de Gemeente Waterland hebben een aantal studenten van de Hogeschool Windesheim Flevoland van januari t/m juni 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersproblematiek op Marken. Namens de Eilandraad is de werkgroep verkeer betrokken geweest bij dit onderzoek. De onderzoekers hebben zich vooral gericht op het inrijden en parkeren van bezoekers, zwaar verkeer en de overlast van pakketdiensten. Inmiddels is er door de studenten een eindrapport opgesteld dat naar alle raadsleden van de Gemeente is gestuurd. De werkgroep verkeer heeft het rapport ook door genomen en besproken met de Gemeente Waterland. Hierbij heeft de werkgroep verkeer een aantal standpunten door gegeven die zijn meegenomen in de stukken naar de Gemeenteraad. De Gemeenteraad gaat naar verwachting de komende maanden over dit rapport discussiëren. De Werkgroep Verkeer zal waar nodig inspreken en informeren. Het gaat hier om de volgende standpunten:

Inrijden en parkeren 

 • Verbeteren bebording bij aankomst Marken > bord bebouwde kom aanpassen en nog eerder en duidelijker aangeven dat er op het parkeerterrein geparkeerd moet worden d.m.v. een groter P-bord
 • Handhaven huidig vergunningstelsel (dus geen camera toezicht of een slagboom)
 • Verkeersdrempel bij Deen verhogen waardoor snelheid wordt verlaagd
 • Haaientanden uitritten Boxenring op de weg plaatsen (dit is echter niet toegestaan bij een 30 km weg)
 • Verder geen wegaanpassingen
 • Afspraken maken over het parkeren van auto’s die naar een Bed en Breakfast gaan

  Zwaar verkeer
 • Rond het parkeerterrein een overslagpunt faciliteren voor het overladen van goederen (Verkeer van 5 ton of zwaarder mag niet doorrijden)
 • Handhaven zwaar verkeer dmv het uitdelen van boetes
 • Afspraken maken met ondernemers over zwaar verkeer

  Pakketdiensten
 • Zoveel mogelijk pakketdiensten via een centraal afhaalpunt laten lopen > Aan de Deen is inmiddels gevraagd of die mogelijkheden hebben om andere pakketdiensten dan Post.nl te faciliteren.
 • Een pakket- en briefautomaat plaatsen rond het parkeerterrein
 • Inwoners stimuleren om zoveel mogelijk pakketten bij een afhaalpunt te laten bezorgen


  Via de site van de Eilandraad zullen wij u op de hoogte houden over het vervolg van de verkeersproblematiek op Marken.

Afdrukken   E-mailadres