Toeristenauto’s blijven probleem

nhd 15 08 2018

Noordhollands Dagblad 15-08-2018

MARKEN Het illegaal doorrijden op Marken door onbevoegden, die op het voormalige eiland parkeren, blijft de gemoederen bezig houden in het dorp. Maatregelen om te voorkomen dat toeristen het eiland oprijden in plaats van hun auto stallen op het grote parkeerterrein bij de entree van Marken, werken niet of onvoldoende. De Eilandraad is teleurgesteld dat de gemeente Waterland geen verdere actie onderneemt.

In het verleden zijn diverse maatregelen genomen om het parkeren in goede banen te leiden en te voorkomen dat toeristen het eiland oprijden en in de smalle straatjes parkeren. Er werd een algeheel parkeerverbod ingesteld, behalve voor bewoners met een ontheffing. Om visite te kunnen ontvangen beschikken Markers over een speciale bezoekers-parkeerpas.

Er werden nog meer maatregelen aangekondigd om toeristen naar het parkeerterrein te dirigeren. Een onderzoeksbureau had geconstateerd dat toeristen mogelijk het parkeerterrein links laten liggen omdat ze worden afgeleid door tal van verkeersborden en reclame-uitingen. Besloten werd om daar meer orde in aan te brengen en bovendien zou er een grote witte ’P’ worden geplaatst op het parkeerwachtershuisje. Verder werd geopperd om op het wegdek grote letters en een pijl aan te brengen om toeristen naar het parkeerterrein te leiden. Vanwege de benarde financiële positie van de gemeente zijn die maatregelen nooit uitgevoerd.

Het probleem is volgens veel Markers op dit moment onverminderd groot en de Eilandraad stelt teleurgesteld vast dat de gemeente niets doet met suggesties die tijdens een evaluatie van de nieuwe situatie naar voren zijn gebracht. De Eilandraad pleitte er toen voor om alsnog de belijning op de weg aan te passen en een nader onderzoek te doen naar waar het probleem nu precies zit. Vanwege geldgebrek wilde de gemeente daar niet aan beginnen. ,,Daarom overwegen we zelfstandig een nader onderzoek te doen en de conclusies en aanbevelingen voor te leggen aan de gemeente’’, aldus de Eilandraad.


Afdrukken   E-mailadres